Duitstalig Kamerlid doet oproep aan federale regering: "Ook de Duitse taal moet worden gerespecteerd"

Een resolutie "ter bevordering van de Duitse taal". Dat legt Kamerlid Kattrin Jadin (MR) vandaag voor aan het federaal parlement. Ondanks het feit dat Duits een officiële landstaal is, "krijgt de Duitse taal vaak niet hetzelfde belang toebedeeld als de twee andere landstalen", stelt Jadin. Ze wil dat in de eerste plaats de overheidsdiensten zelf beter hun best doen.

Artikel 4 van de Belgische grondwet is duidelijk. België omvat vier taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied.

"Maar we zien toch nog altijd dat het moeilijk is, ook voor de federale overheidsdiensten, om de belangrijke informatie in het Duits te publiceren samen met het Frans en het Nederlands", zegt Kattrin Jadin, MR-Kamerlid en voorzitter van de Duitstalige MR-vleugel PFF.

Zo biedt de website van het Federaal Voedselagentschap de informatie slechts deels in het Duits aan en worden wetteksten niet systematisch vertaald naar het Duits. "Dat is jammer en daarom oefen ik regelmatig druk uit. Het is in sommige gevallen heel belangrijk - bijvoorbeeld als het gaat over gezondheid, medicatie of waarschuwingen - dat je de juiste informatie in het Duits krijgt."

"Bescherm het taalpatrimonium van België"

Concreet vraagt Kamerlid Jadin aan de federale regering in een resolutie - opgesteld in het Duits, Nederlands en het Frans - onder meer om:

  • "Het taalpatrimonium van België te beschermen, door het gebruik en de verspreiding van alle officiële talen te ondersteunen"
  •  "Het gebruik van de Duitse taal in haar officiële instellingen te beschermen en te bevorderen"
  • "De studie van het Duits te stimuleren en te verbeteren"

"Ik hoop hiervoor een heel brede meerderheid te vinden", aldus Jadin. "Qua onderwijs ligt hier natuurlijk een bijzondere taak weggelegd voor de regio's en de gemeenschappen. Bij dezen doe ik ook een oproep aan een Vlaamse collega om mijn resolutie ook in het Vlaams Parlement voor te stellen."

"Symbolisch, maar nodig"

De Duitstalige gemeenschap in ons land is met zo'n 80.000 inwoners natuurlijk niet zo bijster groot.  "Maar we zijn er toch en het is belangrijk dat iedereen in ons land gelijk behandeld wordt en op een gelijke manier aan informatie kan geraken."

Desalniettemin geeft Jadin toe dat het in de eerste plaats om een "symbolische actie" gaat. "Maar het is wel noodzakelijk. Sinds het bestaan van de resolutie zie ik overigens dat ze in sommige Waalse openbare diensten al een beetje meer gedaan hebben. Ik hoop dat deze resolutie ten minste een stimulering kan zijn om meer te doen voor de Duitstaligen in ons land."

Een resolutie is overigens geen al te krachtig instrument. Parlementsleden kunnen er hun standpunt of visie mee bekendmaken en aan de regering vragen om het beleid in die richting te sturen. 

Meest gelezen