Nooit geziene sociale dumping: "60 uur werken tegen hongerloon is geen uitzondering"

De arbeidsinspectie heeft vorig jaar een recordaantal overtredingen vastgesteld bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De dienst heeft al zo'n tienduizend onwettige verloningen geregulariseerd. Dat is ruim zeven keer meer in vergelijking met vijf jaar eerder. Het bedrag van rechtzettingen van lonen en sociale bijdragen is met zo’n 17,7 miljoen euro, in vijf jaar tijd liefst acht maal toegenomen. 

De explosieve toename is voelbaar bij het dertig koppen tellend team arbeidsinspecteurs dat zich speciaal heeft toegelegd op sociale dumping.  “Dat thema ligt bijzonder gevoelig, ook bij de politiek. We voeren dag na dag onze strijd tegen deze dumpingpraktijken, maar malafide werkgevers blijven steeds én vooral méér proberen", zegt sociaal inspecteur  Niel Vandeput (FOD werk - Toezicht Sociale Wetten)  

"Vooral in de bouw en de vleessector vinden we de meeste overtredingen. Ze werken tegen een hongerloon, en doen dan veel te lange arbeidstijden om dat kleine loon wat op te trekken. Zestig uur werken per week is geen uitzondering.  Ze werken soms in mensonterende of gevaarlijke omstandigheden, maar die mensen staan nergens opgeschreven.  Ze "bestaan" niet eens, tot we langskomen.  De werkgevers zien ons niet graag komen, dat weten we. En soms is het veiliger om met twee inspecteurs op controle te gaan.  Er zijn zelfs werkgevers die weigeren om hun werknemers te regulariseren. Vorig jaar schreven we 668 pro justitia's uit, goed voor een bedrag van meer dan 10 miljoen aan onwettige lonen. Meer dan negenduizend werknemers zijn de pineut.  De arbeidsauditeur zal er zijn handen vol aan hebben. "

Detachering

De werknemers die gedetacheerd worden naar België, zo’n 243.000, hebben evenveel recht op wettelijke vergoedingen als de Belgische werknemers, zoals een dertiende maand of eindejaarspremie. Niel Vandeput : "We spreken van onwettige detachering indien de minimale arbeidsvoorwaarden zoals loon, werk en rusttijden niet worden gerespecteerd. En we onderzoeken ook of de buitenlandse werknemers in hun thuisland in orde zijn met de sociale zekerheid. We zijn op 1 na het enige Europese land dat de loon- en arbeidsvoorwaarden zo streng controleert. Dàt is onze expertise en ervaring.  En daar zijn we echt goed in, onze resultaten spreken voor zich."  

Wat controleert de arbeidsinspectie bij buitenlandse werkkrachten ?

  • de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
  • het document A1, bewijs dat er sociale zekerheid wordt betaald. Dit document wordt afgeleverd door de sociale zekerheid van het thuisland
  • de LIMOSA-aangifte, de registratie van tewerkstelling van een buitenlandse werknemer. Iedere buitenlandse werkgever die werknemers naar België detacheert, doet de LIMOSA-aangifte vooraleer er arbeidsprestaties worden geleverd

Meest gelezen