Eeklo zet inkomsten en uitgaven online

De stad Eeklo zet voortaan al haar financieel cijfermateriaal online. De stad wil een transparant beleid voeren en neemt daarom deel aan het proefproject.

Op de site https://eeklo.jegemeentetelt.be kan je alle inkomsten en uitgaven van de stad Eeklo terugvinden. Je komt ook te weten wat dat betekent per inwoner en bepaalde budgetten worden concreet gemaakt. Op de site staat bijvoorbeeld dat een verlichtingspaal 2000 euro kost. Je kan de verschillende budgetten ook vergelijken met die van andere steden en gemeenten. 

Eeklo hoopt op die manier de betrokkenheid van burgers bij het beleid te verhogen. "De mensen betalen belastingen en zij willen weten wat er met hun centen gebeurt. Ze kunnen heel concreet zien hoeveel geld er bijvoorbeeld gaat naar jeugd of openbare werken. We hopen dat er zo meer debat kan ontstaan over onze beleidskeuzes en dat het de mensen motiveert om actief mee te werken," vertelt burgemeester Koen Loete. 

Meest gelezen