Kamer beperkt sponsoring van politieke partijen

Politieke partijen, kandidaten of mandatarissen mogen voortaan jaarlijks maximaal 500 euro of de tegenwaarde ervan aan sponsoring ontvangen van een en dezelfde onderneming of vereniging. De sponsor zelf mag jaarlijks maximaal 2.000 euro uitgeven aan partijen of kandidaten. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat de Kamer heeft goedgekeurd. Enkel CDH, Vuye & Wouters en de PP onthielden zich.

Vandaag is het te ontvangen bedrag per sponsor buiten de sperperiode nog ongelimiteerd. In de sperperiode is het beperkt tot 2.000 euro per sponsor. Met de invoering van een jaarlijks te ontvangen maximumbedrag van 500 euro per sponsor wordt sponsoring volgens de initiatiefnemers ernstig beperkt, al zou de regeling toch nog steeds op maat zijn van de werking van politieke partijen, hun lokale geledingen en mandatarissen.

Het wetsvoorstel is van de hand van Inez De Coninck (N-VA). Het werd mee ondertekend door de andere meerderheidspartijen en oppositiepartij SP.A. Het slaat bijvoorbeeld op een onderneming die het eetfestijn van een lokale afdeling of mandataris sponsort via reclame op een onderlegger, lokale handelaars die net als bij andere lokale verenigingen prijzen voor een tombola sponsoren voor de jaarlijkse quiz of een vrije beroeper die zijn diensten aanbiedt met een advertentie in het plaatselijke afdelingsblaadje.
   

Meest gelezen