Video player inladen ...

Minder zware metalen in bloed jongeren Genk-Zuid

Een groep jongeren die in de buurt van het industriegebied Genk-Zuid wonen, is voor een tweede keer medisch gescreend. De Vlaamse overheid, de stad Genk en de gemeente Diepenbeek willen zo nagaan of de milieumaatregelen die sinds het eerste onderzoek in 2011 getroffen zijn, wel degelijk effect hebben. De resultaten zijn gematigd positief.

Het industriegebied Genk-Zuid kampt al jaren met milieuproblemen. Vooral de uitstoot van zware metalen zoals cadmium, chroom, nikkel, thalium en arseen baart de buurtbewoners en het lokale beleid heel wat zorgen. 

Acht jaar geleden besliste de  provinciale stuurgroep Genk-Zuid om een monitoringsonderzoek uit te voeren bij jongeren van 14 en 15 jaar die in de buurt van het industriegebied wonen. Gedurende twee jaar onderzochten specialisten bloed- en urinestalen van de jongeren. Ze moesten samen met hun ouders ook een vragenlijst invullen over hun leefgewoonten.

De resultaten van dat eerste onderzoek waren vrij onrustwekkend. De deelnemers bleken meer blootgesteld aan bepaalde zware metalen en kankerverwekkende PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) dan jongeren elders in Vlaanderen. De jongeren uit Genk-Zuid en Diepenbeek hadden ook meer DNA-schade.

Tweede onderzoek

De provinciale stuurgroep Genk-Zuid werkte intussen een hele reeks maatregelen uit die de uitstoot van de zware metalen en PAK's moesten terugdringen. Dat gebeurde in nauw overleg met de bedrijven die op de industriezone actief zijn. 

Er werd ook meteen beslist om enkele jaren later opnieuw een monitoringsonderzoek uit te voeren bij jongeren in de buurt. De resultaten van dat onderzoek - dat liep van 2016 tot 2018 - zijn er nu en volgens burgemeester Wim Dries zijn ze hoopvol: "Algemeen kunnen we stellen dat de blootstelling aan zware metalen gedaald is en dat het zogenoemde "E-missieplan" voor het gebied zijn vruchten begint af te werpen". 

Toch nog aandachtspunten

Toch blijven er volgens burgemeester Wim Dries nog drie aandachtspunten. De aanwezigheid van cadmium in het bloed is weliswaar gedaald in vergelijking met 2011 maar blijft toch nog altijd hoger dan elders in Vlaanderen. De PAK's - dat zijn eigenlijk de stoffen vrijkomen bij verbranding in de industrie, maar ook door het verkeer en het verwarmen van woning - blijven even hoog scoren als tijdens het eerste onderzoek. En zijn dus nog altijd hoger dan in de rest van Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor de DNA-schade die jongeren oplopen, ook die ligt boven het Vlaams gemiddelde.

"Er is dus nog werk aan de winkel", besluit burgemeester Wim Dries, "maar we zijn op de goede weg. Er moeten bijkomende inspanningen gebeuren, niet alleen door de industrie maar ook individuele burgers kunnen meehelpen door hun woningen milieuvriendelijker te verwarmen en te kiezen voor groene mobiliteit."

Video player inladen ...