Nieuwe leemontginning in Oudenaarde komt er niet

Enkele buurtbewoners, de vzw’s Natuurpunt en Milieufront Omer Wattez, het actiecomité HOKI en Groen protesteerden al 12 jaar tegen nieuwe leemontginningsplannen in deelgemeenten Mater en Volkegem. De Raad van State geeft hen nu gelijk, de plannen worden geschrapt.

De Raad van State oordeelt dat de milieueffecten van een nieuwe ontginning op de buurt onvoldoende werden onderzocht. Dat zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman. Er had een milieueffectenrapport moeten opgemaakt worden, dat onder andere de effecten van het stof voor de buurt onderzocht. Dat is niet gebeurd en dat is een fout.

Het actiecomité HOKI reageert opgelucht. Zij strijden ondertussen al bijna 12 jaar met landbouwers en natuurverenigingen tegen de plannen. Ze organiseerden bijeenkomsten en protestmarsen, en dienden bezwaren in. Ook de milieuverenigingen en de landbouwers zijn bijzonder tevreden. Zij vreesden dat de ontginning de vernieling van waardevolle kouters en landbouwgrond zou betekenen.

De zaak is hiermee nog niet volledig van de baan. Men kan nog beslissen om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan helemaal opnieuw te maken, maar dan moet er ook een volledige milieueffectenrapportage opgemaakt worden. Daarin moeten alle milieueffecten worden opgenomen, zoals de effecten van fijn stof en geluidshinder.

Meest gelezen