Videospeler inladen...

Peeters over protocollaire plaats Bourgeois: "Waarvoor je staat is belangrijker dan plaats waar je staat"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) probeert al enige tijd om de regeringsleiders van de deelstaten op een hogere plaats te krijgen in de protocollaire rangorde van België. Maar de Vlaamse leider krijgt de federale regering niet mee. "Belangrijk is dat Vlaanderen zeer duidelijk kan communiceren waarvoor het staat en dan is de protocollaire plaats niet zo belangrijk", reageert federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) in "Villa Politica".

Bij officiële ceremonies bepaalt een officiële protocollaire rangorde waar de hoogwaardigheidsbekleders en leiders van dit land staan. Helemaal bovenaan staat de koning,  wat verder komen de kardinalen, op plaats 6 staat de federale eerste minister en pas op de 19e plaats komen de ministers-presidenten van de gemeenschappen en de gewesten.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil dat veranderd zien om de deelstaten ook protocollair meer gewicht te geven. In het Vlaamse regeerakkoord werd in 2014 opgenomen: "Om de internationale zichtbaarheid van Vlaanderen te verhogen, moeten de intra-Belgische protocollaire afspraken herzien worden. Zo dient de minister-president in de protocollaire volgorde onmiddellijk na de eerste minister te komen".

Maar het is de federale regering die daarvoor groen licht moet geven en dat gebeurt niet. "Op dit moment stellen wij een gebrek aan consensus vast op het niveau waar over dit dossier beslist moet worden en stellen wij eveneens vast dat een nota met concrete vragen op het Overlegcomité niet tot een oplossing of antwoorden leidt", antwoordde Bourgeois onlangs op een parlementaire vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang).

Vicepremier en voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) - zelf op plaats 7 - lijkt het alvast geen al te belangrijke kwestie te vinden. "Ik begrijp dat dat een vraag is die nog eens geformuleerd wordt", aldus Peeters. "Maar waarvoor je staat is nog belangrijker dan  de plaats waar je staat. Belangrijk is dat Vlaanderen zeer duidelijk kan communiceren waarvoor het staat en dan is het niet zo belangrijk of men nu op plaats 6, 20 of helemaal achteraan staat."

Foto Kurt

Meest gelezen