N-VA Gent vindt tijdelijke schorsing De Zegher onvoldoende: "Ze blijft weigeren documenten ter beschikking te stellen"

In Gent vindt oppositiepartij N-VA dat de tijdelijke schorsing van Catherine de Zegher als directrice van het Museum voor Schone Kunsten niet ver genoeg gaat. "Ze blijft weigeren om documenten ter beschikking te stellen, we hebben dus geen enkele transparantie gekregen", zegt Karlijn Deene (N-VA), die wilde dat De Zegher definitief op non-actief gezet werd. 

Gisteravond raakte bekend dat De Zegher tijdelijk geschorst is. Een definitieve beslissing over haar aanblijven zal er pas komen na een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de bruikleen van de Toporovski-collectie, een omstreden collectie Russische avant-gardekunst. 

Gisterochtend eiste Siegfried Bracke (N-VA), voorzitter van de cultuurcommissie van de stad Gent, dat De Zegher uiterlijk tegen vanochtend documenten aan het stadsbestuur zou overmaken die bewijzen dat Noemi Smolik en Magdalena Dabrowski aan het vooronderzoek hebben meegewerkt, zoals De Zegher maandag beweerde. Smolik en Dabrowski lieten in De Standaard immers optekenen dat De Zegher hen nooit om hun expertise heeft gevraagd. Volgens De Zegher waren de twee kunsthistorici wel lang enthousiast geweest over de collectie. Maar gisteren overdag zou De Zegher in een telefoongesprek met De Tijd al gezegd hebben: "In hun plaats zou ik ook afstand nemen. Door de heisa die er is ontstaan, word je als kunsthistoricus blijkbaar beter niet meer met mij geassocieerd. Het schip zinkt, iedereen springt eraf." 

Oppositiepartij N-VA vindt dat de tijdelijke schorsing van De Zegher niet ver genoeg gaat.  "Wat het MSK nu nodig heeft, is een krachtig signaal naar de Vlaamse en internationale kunstenwereld", stelt Karlijn Deene (foto), N-VA-gemeenteraadslid en bestuurslid van het Autonoom Gemeentebedrijf Kunst en Design. "Eigenlijk zegt de stad nu dat ze aan die internationale experts geen geloof hechten. Bovendien heeft mevrouw de Zegher geweigerd om documenten ter beschikking te stellen. We hebben dus geen enkele transparantie gekregen."

Belga

"Over haar op dit moment op non-actief te zetten, was er een algemene consensus", gaat Deene verder in "De ochtend" op Radio 1. "De discussie ging vooral over het feit of dat tijdelijk of definitief zou zijn. Een ontslag in de formele zin kan niet, dat kan enkel de stad Gent, maar eigenlijk wilde ik wel dat er een definitief einde kwam aan de terbeschikkingstelling van de Zegher aan het MSK." 

"Er is gesteld dat er te weinig elementen zijn om nu al definitief van een schending van vertrouwen te kunnen spreken, maar ik meen dat die er wel degelijk zijn. Mevrouw De Zegher heeft al 7 weken op rij geweigerd om ook maar 1 document vrij te geven dat staaft dat ze haar wetenschappelijk onderzoek naar behoren heeft gedaan. Ook gisteren heeft ze dat geweigerd. We hebben als bestuurder nog niets kunnen inkijken. Er zijn internationale experts die haar verklaringen tegenspreken. We kunnen op zijn minst spreken van een schending van vertrouwen. Zij heeft haar onderzoek opgehangen aan 2 referenties, de dames Dabrowski en Smolik, en juist die 2 personen ontkennen formeel, ook in gezaghebbende internationale kunstbladen, dat zij als referentie hebben gefungeerd en haar een positief advies hebben gegeven."  

Op de vraag of De Zegher niet onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, antwoordt Deene als volgt: "In de kunstenwereld is het anders. Daar moet je bewijzen dat de werken die je in een museum tentoonstelt echt zijn. Er zijn zeer strenge regels, de ICOM-regels die Europees gelden. Mevrouw De Zegher kan of wil op geen enkele manier aantonen dat ze die regels gevolgd heeft. Het is overduidelijk dat de werking van het museum echt wel in het gedrang aan het komen is."

Volgens Deene wil de stad de zaak nu verdrinken in een audit die maanden zal aanslepen. "Er is zelfs nog geen aanbesteding gebeurd. De situatie is zo dat het MSK zeer weinig manoeuvreerruimte heeft in de internationale museumwereld. De stad heeft zelfs niet de moeite gedaan om die experts op te bellen of om aan te dringen om die documenten te verkrijgen. Ik denk dat de stad het probleem onderschat."

Volgens Deene is het dus aan De Zegher om de bewijzen op tafel te leggen. Hoofdconservator Johan De Smedt zal nu tijdelijk het roer overnemen in het MSK. "Maar er kan door die tijdelijke schorsing geen nieuwe directeur aangesteld worden. Net nu dat eigenlijk broodnodig is. Ik hoop dat de resultaten van de externe audit er zo snel mogelijk zijn. Maar ik vrees dat het nog lang zal kunnen duren." 

"Onderzoeken aan de gang in vier Europese laboratoria"

De Stichting Dieleghem, de eigenaar van de Toporovski-collectie, heeft intussen aan Belga laten weten dat ze het heft in eigen handen genomen heeft om de authenticiteit van de kunstwerken te bepalen. "Ik kan bevestigen dat er momenteel onderzoeken aan de gang zijn in vier Europese laboratoria en dat we hier niet op zullen terugkomen vooraleer de resultaten gekend zijn", zegt Hervé Doyen, burgemeester van Jette en voorzitter van de stichting.

Meest gelezen