foto Peter Hilz (C)

Werknemers AB InBev blokkeren sinds vanmorgen depots in het hele land

Werknemers van AB InBev blokkeren sinds donderdag­morgen de depots in het hele land. De aanleiding voor het protest is het afspringen van de onderhandelingen over een herstructurering die de bierbrouwer wil doorvoeren bij zijn depots.

"Aanleiding voor de huidige sociale onrust is het feit dat AB InBev het depot in Hasselt wil verplaatsen naar een andere locatie in de omgeving. Bovendien wil men er een andere organisatie implementeren waarbij enkele werknemers van Hasselt in Leuven zouden moeten komen werken om de sorteringen voor de klanten die via het Hasselts depot beleverd worden, klaar te maken", aldus Kris Croonenborghs van de socialistische vakbond ABVV.

"Omdat AB InBev een dergelijke operatie ook in andere depots wil doorvoeren, onderhandelen we over een kader-cao die ook bij dergelijke toekomstige reorganisaties van kracht zal zijn. Woensdagavond zijn de onderhandelingen, die hierover al maanden aan de gang zijn, afgesprongen omdat de directie niet wou ingaan op onze financiële eisen. Zo vragen we bijvoorbeeld een vergoeding voor de extra verplaatsingen, een motivatiepremie en dergelijke", aldus de vakbondsman.

De blokkade van de depots van AB InBev duurt volgens Croonenborghs zeker nog de hele dag en wordt vrijdag wellicht voortgezet. "Tot dusver heeft de directie echter nog geen signaal gegeven dat ze de onderhandelingen wil hervatten", aldus de vakbondsman.

Premie om tablet te gebruiken

De directie van AB Inbev betreurt de acties van de vakbonden en het feit dat ze de afspraken rond stakingsaanzeggingen naast zich neer hebben gelegd.

Volgens de directie zijn de onderhandelingen afgesprongen, omdat de vakbonden eisten dat er een verhuispremie werd gegeven aan de chauffeurs die in Hasselt moeten verhuizen naar een nieuw logistiek gebouw, 850 meter verderop.

"De bonden vroegen ook een bijkomende motiviatiepremie om tablets te gebruiken in plaats van pen en papier. Bij AB Inbev willen we inzetten op modernisering en we hebben ook een bijhorende opleiding voorzien."

Meest gelezen