Jonas Roosens

Gentse ouders blijven ook na overleg ongerust

Gents schepen Decruynaere ontving gisteren de ouders die teleurgesteld zijn in het digitale inschrijvingssysteem. Hun kinderen hebben geen plaats gekregen op de middelbare school van eerste keuze. De schepen kon geen pasklare oplossingen voorschotelen, maar uitte de hoop dat de 200 extra plaatsen al veel leed zullen verzachten. Tegen 23 maart zou het definitieve plaatje gekend moeten zijn.

In Gent zijn er dit jaar 10 middelbare scholen waar de vraag om een plaats ruimschoots het aanbod overtreft. De voorbije week zijn er nu plots meer dan 200 extra plaatsen gecreëerd. Waarom kon dat niet eerder? 

"Er zijn twee redenen waarom daar plots beweging in kwam", vertelt schepen Decruynaere. "Eerst en vooral de principiële goedkeuring van Vlaams minister van Onderwijs Crevits voor een snellere telling van het aantal leerlingen (in oktober al, niet pas februari) én dus de garantie dat scholen met een toenemend aantal leerlingen sneller extra middelen zullen krijgen. En je moet de druk van de publieke opinie door de pijnlijke getuigenissen van de ouders in de media niet onderschatten."

Hoe verloopt het vanaf nu?

De komende dagen zullen de scholen met extra plaatsen zelf de ouders opbellen in volgorde van de wachtlijst. "Dat zal voor een schuifoperatie zorgen, want daardoor komen er op andere scholen weer plaatsen vrij", legt Decruynaere uit. "We vragen ook iedereen in te schrijven vóór 23 maart, daarna kunnen we met zekerheid zeggen wie daadwerkelijk de toegewezen plaats opneemt. Wellicht zijn er ouders van buiten Gent die uiteindelijk toch een school dichter bij huis verkiezen."

"Volgende week donderdag krijgen alle ouders de kans om hun idividuele geval voor te leggen. Per leerling zal dan bekeken worden hoe groot de kans is dat ze toch nog op de school van voorkeur kunnen inschrijven. Dat moet tenminste toch de grote onzekerheid wegnemen."

Inschrijvingssysteem wijzigen?

Wellicht komen er volgend jaar een aantal aanpassingen aan het lotingssysteem. "Rekening houden met specifieke richtingen, is één van de voorliggende suggesties", zegt schepen Decruynaere.

De voorbije dagen werd er ook naar het systeem gekeken dat ontwikkeld werd in Brussel. Daar deden in een eerste lotingsronde enkel de eerste keuzes mee. Leerlingen die op de wachtlijst terechtkwamen, werden dan in een loting voor tweede en derde keuze gestopt. "We hebben dat systeem gisteren ook toegepast op onze lijst. Maar dat levert niet betere resultaten op, welintegendeel. In dat systeem zijn er niet meer leerlingen die positief antwoord krijgen voor de eerste school naar keuze. Bovendien hebben ze dan ook nog eens minder kans voor de scholen die ze als tweede of derde keuze opgaven."

Vanaf 2020 echt capaciteitsprobleem

Globaal genomen is er in Gent momenteel geen capaciteitsprobleem in het middelbaar onderwijs. Elk kind dat zich wil inschrijven, kan een plaats krijgen. "Wel zien we sinds vorig jaar dat er een aantal scholen meteen op de eerste inschrijvingsdag vol zitten. Bovendien weten we van de lagere scholen dat er de komende jaren nog veel meer leerlingen naar het middelbaar moeten. Tegen 2020 zitten we in Gent met een nog groter probleem. Er moet nu door de Vlaamse overheid beslist worden om extra middelbare scholen te bouwen."

Meest gelezen