©Danny Gys / Reporters

Nieuw lessenpakket moet jongeren mentaal weerbaarder maken

Experten van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) stellen een nieuw lessenpakket voor om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. "Take Off" leert jongeren hoe ze hun eigenwaarde kunnen versterken en hun lichaam positief beleven, zegt co-auteur An Vandeputte van Kenniscentrum Eetexpert. "We leren hen omgaan met tegenslagen en wijzen hen op het belang van een sterk sociaal netwerk."

Volgens de auteurs is de nood aan een allesomvattend pakket groot omdat veel mentale aandoeningen tijdens de jeugdjaren ontstaan. Er bestaat informatie over oplossingen, maar die is vaak versnipperd.

"Leerkrachten hebben nood aan een globaal kader van waaruit ze geestelijke gezondheid kunnen uitleggen aan jongeren", zegt directeur Jan Van Speybroeck van de VVGG. "Bovendien kijkt men vaak door een negatieve bril naar geestelijke gezondheid. Ons pakket heeft een positieve focus. Wij gaan uit van veerkracht."

Het lessenpakket wordt beschikbaar gemaakt voor scholen met - 15-jarigen en 15-plussers. "Twee zeer complete pakketten die opgebouwd zijn uit verschillende thema's, zoals zelfbeeld, complimenten geven en krijgen, zorg dragen voor elkaar en stigma en discriminatie", zegt Marlien De Coen (VVGG). "De modulaire structuur maakt het pakket erg flexibel. Leerkrachten kunnen het zo makkelijk inschuiven in bestaande lessen."

Take off is een realisatie van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, Kenniscentrum Eetexpert vzw en Cera.

Meest gelezen