Speciale commissie gaat onderzoeken of terugkeerbeleid beter kan

Een speciale evaluatiecommissie moet bekijken hoe het terugkeerbeleid van ons land verbeterd kan worden. Dat weet De Morgen en is bevestigd aan onze redactie. Grote commotie, zoals bij de Soedanese migranten die werden teruggestuurd door ons land, moet daarmee in de toekomst vermeden worden. De commissie komt vandaag voor het eerst bij elkaar.

In 1999 was er de "commissie Vermeersch" nadat een migrant, Semira Adamu, gestorven was tijdens een repatriëring. Na deze conclusie werden heel wat procedures aangepast om dergelijke incidenten verder te voorkomen.

Afgelopen jaar was er opnieuw veel ophef, dit keer over repatriëringen naar Soedan. Staatssecretaris Francken werkte samen met de Soedanese overheid om migranten te identificeren, daar kwam veel kritiek op. Daarna verklaarden enkele migranten dat ze mishandeld zijn na hun repatriëring. Ook dat veroorzaakte veel commotie. De mishandelingen konden echter niet bewezen worden.

"Het was dus tijd om het terugkeerbeleid nog eens grondig te bekijken", zegt voorzitter van de commissie Marc Bossuyt. Hij is professor emeritus Volkenrecht. "Het terugkeerbeleid moet humaan en efficiënt zijn. We gaan kijken hoe we deze twee zaken kunnen nastreven", aldus de professor.

In de commissie zitten onder meer Dienst Vreemdelingenzaken, de federale politie en ook de vereniging van luchtvaartmaatschappijen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had zelf om dergelijke commissie gevraagd aan het begin van de legislatuur. "Het was er nog niet van gekomen, maar de Soedancrisis heeft zaken in beweging gezet", klinkt het bij Bossuyt.

Er zijn nu heel veel verschillende juridische procedures, volgens mij is dat een van de problemen die aangepakt kunnen worden.

Theo Francken, N-VA

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is grote voorstander van de commissie. Hij feliciteert op Twitter ook oppositielid Monica De Coninck (SP.A), die het initiatief nam.

"De commissie zelf moet bekijken wat er aangepast moet worden", zegt Francken. "Maar wat mij betreft moet er zeker gekeken worden naar het grote aantal procedures. Veel juridische procedures lopen naast elkaar en door elkaar, dat is volgens mij ook niet in het voordeel van de vreemdeling zelf. Volgens mij kunnen daar zeker veel verbeteringen gebeuren", aldus Francken.

Meest gelezen