VN-onderzoeker Mensenrechten wil regering van Myanmar naar het Internationaal Strafhof verwijzen

In haar rapport vaan de VN-Mensenrechtenraad schrijft onderzoeker Yanghee Lee dat de vervolging van de Rohingya-minderheid in Myanmar de kenmerken dragen van een volkerenmoord. Zij klaagt niet enkel het leger van Myanmar, maar ook de burgerregering van Aung San Suu Kyi aan en wil de zaak naar het Internationaal Strafhof verwijzen.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Het is sterke taal, maar het gaat dan ook om ernstige feiten. Het gaat volgens de Zuid-Koreaanse onderzoekster Yanghee Lee over de vervolging en verdrijving van hele etnische en religieuze minderheden en dat komt overeen met genocide.   

Yanghee Lee legt de schuld bij de Myanmarese troepen die samen met lokale milities meer dan 800.000 Rohingya hebben verdreven naar buurland Bangladesh en tienduizenden zouden gedood hebben. Ze wil niet enkel de uitvoerders vervolgen, maar ook diegenen die het bevel hebben gegeven tot de wandaden. Dat slaat op de legertop, die in Myanmar de bevoegdheid heeft over veiligheid en grensbewaking.

Toch krijgt ook de burgerregering van Nobelprijswinnares voor de Vrede Aung San Suu Kyi ervan langs. "De regering van Myanmar die niets gedaan heeft om die feiten te stoppen of te veroordelen, moet ook ter verantwoording worden geroepen". 

In haar eindverslag voor de VN-Mensenrechtenraad vraagt Yanghee Lee dan ook om de zaak door te verwijzen voor berechting door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat zou dus ook gelden voor de regering van Myanmar.

Of die Mensenrechtenraad de aanbevelingen van de onderzoekster zal volgens, is nog niet duidelijk. Onder meer ons land zit op dit ogenblik in die raad, maar ook landen als Cuba, Burundi, Ethiopië, Congo en Venezuela die het zelf ook niet zo nauw nemen met mensenrechten, zitten in die raad.

Meest gelezen