Videospeler inladen...

Hans Bonte vraagt terbeschikkingstelling voor alle veroordeelde terroristen die vrijkomen

SP.A-Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte stelt voor om de zogenoemde terbeschikkingstelling - waarbij veroordeelden na het uitzitten van hun straf verder worden opgevolgd door Justitie - uit te breiden naar alle categorieën van terreurveroordeelden. Omdat radicalisering in gevangenissen iets is wat we allesbehalve onder controle te hebben, zegt Bonte: "Wat vandaag wettelijk verplicht is voor vrijkomende pedofielen moet zo snel mogelijk uitgebreid worden naar veroordeelde terroristen."

De komende maanden en jaren komen heel wat gedetineerden vrij die veroordeeld werden voor terrorisme. Daar zijn heel wat voormalige Syriëstrijders bij, en Hans Bonte waarschuwt ervoor dat hun verblijf in de cel vaak niet corrigerend werkt. "Het deradicaliseringsbeleid in onze gevangenissen laat te wensen over." Meer nog, soms zijn er "zeer alarmerende signalen", zegt hij in "De zevende dag".  

Het gaat bijvoorbeeld om gedetineerden die per se hun volledige straf willen uitzitten, omdat ze niet in aanmerking willen komen voor een voorwaardelijke vrijlating. "Omdat ze dan niet meer onder controle staan de dag dat ze vrijkomen", zegt Bonte.  Wie vervroegd vrijkomt, staat immers eerst nog onder controle van Justitie. 

Er komen soms zeer alarmerende signalen uit de gevangenissen

Om die reden wil Bonte een systeem waarbij veroordeelde terroristen beter worden gemonitord door de staat: "Die groep van mensen die vandaag in de gevangenis zitten en binnenkort vrijkomen, zou d'office onder de regeling moeten vallen van terbeschikkingstelling. Dat betekent dat men ook na het uitzitten van de straf nog nauwgezet wordt opgevolgd door Justitie."

Nu kan dat enkel voor "een zeer grote minderheid" van terroristen, zegt Bonte, bijvoorbeeld als er een link is met een dodelijke aanslag. "Daar kán het, maar moet het zelfs niet." Die groep is veel te klein, en om de samenleving en haar burgers maximaal te beschermen, zou er dus die terbeschikking moeten komen voor een periode van vijf, tien, of zelfs vijftien jaar. Bonte hoopt dat dit snel kan worden geregeld op het niveau van de federale regering. "Wat vandaag wettelijk verplicht is voor vrijkomende pedofielen moet zo snel mogelijk uitgebreid worden naar veroordeelde terroristen." 

Wat vandaag wettelijk verplicht is voor vrijkomende pedofielen moet zo snel mogelijk worden uitgebreid naar veroordeelde terroristen

N-VA-Kamerlid Peter De Roover antwoordde ontwijkend op de vraag of zijn partij Bontes voorstel steunt. Hij is het erover eens dat vrijgekomen terroristen goed moeten worden opgevolgd, maar laat nog open hoe dat best kan gebeuren. "Over de vorm moeten we het effectief eens hebben."

De Roover zegt dat de huidige strafmaat voor Syriëstrijders, die bepaald is op een periode tussen vijf en tien jaar, bijvoorbeeld uitgebreid zou kunnen worden. Overigens laat N-VA-woordvoerder Diederik Demuynck weten dat N-VA de terbeschikkingstelling mee liet inschrijven in het lijvige eindverslag van de terrorismecommissie. 

Meest gelezen