vide

"Leer kwetsbare groepen beter met geld omgaan"

Beleidsmakers moeten meer inspanningen leveren om de financiële geletterdheid te verbeteren van de 5 procent Belgen die zwak scoren op zowel financiële kennis, vaardigheden en attitudes. Dat zeggen Kenneth De Beckker, Kristof De Witte en Geert Van Campenhout van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

De drie economen verwijzen hiervoor naar een enquête van de OESO in 2015 naar financiële geletterdheid bij 24.500 volwassenen in 12 landen. Financiële geletterdheid wordt omschreven als een combinatie van financiële kennis, gedrag en attitudes.

Uit dit onderzoek blijkt dat 37 procent van de ondervraagde Belgen de hoogste score haalt op alle drie de aspecten. 5 procent scoort zwak op alle drie. Dat is minder goed dan de 3 procent voorNederland, maar wel beter dan het gemiddelde, voor alle 12 de landen: dat bedraagt 7 procent.

Wie zijn de financieel ongeletterden?

Financieel ongeletterde mensen zijn minder geneigd om te sparen voor onvoorziene uitgaven. Ze lenen sneller lenen om hun dagelijkse uitgaven te dekken. En ze bouwen minder reserves op voor hun pensioen later. Dat zulke mensen met een hoger schuldniveau kampen komt ook doordat ze de kennis missen om interesten te berekenen en dus vaak kredieten afsluiten met een hogere kostprijs.

Om de financiële geletterdheid van deze groep te verbeteren, is volgens de economen een doelgerichte aanpak nodig. Ze pleiten ervoor om het sociaal-economisch profiel in kaart te  brengen. Uit de OESO-enquête blijkt alvast dat deze groep vooral bestaat uit laaggeschoolde alleenstaanden, die werkloos zijn. Als gevolg daarvan hebben ze vaak een lager inkomen en bezitten ze maar in beperkte mate financiële producten. 

Meest gelezen