Muggen in de winter: nu al terug, of terug van nooit weggeweest?

Als een mug u onlangs een slapeloze nacht heeft bezorgd, bent u wellicht niet de enige. Het lijkt erop dat de mug terug in het land is, maar het is maar de vraag of die wel ooit echt is weggeweest. En is het wel zo'n slechte zaak dat de mug terug is?

Op Twitter en Facebook melden verschillende mensen verbaasd dat ze een mug hebben gezien. Ze vragen zich af hoe dat mogelijk is: het is toch winter?

Niet abnormaal

Hendrik Moeremans van Natuurpunt legt uit dat het gezien de huidige weersomstandigheden niet abnormaal zou zijn als de mug terug is. "Op ons waarnemingsplatform is "de eerste mug" nog niet officieel gespot, maar de omstandigheden lijken gunstig. Door de zachte temperaturen en de regenplassen kunnen de insecten zich goed voortplanten."

Een andere mogelijkheid is dat de mug nooit echt is weggeweest, zegt Moeremans. "Het zou kunnen dat mensen de wintersteekmug hebben gespot in plaats van de gewone huissteekmug. Maar we beschikken niet over voldoende wetenschappelijk bewijs om dat met zekerheid te zeggen."

Het zou kunnen dat de huissteekmug terug is, terwijl de wintermug nooit echt is weggeweest

Arnold Van Vliet (bioloog)

Arnold Van Vliet, bioloog aan de universiteit van Wageningen en een van de bezielers van het citizen science netwerk muggenradar.nl, legt uit dat het ook mogelijk is dat beide muggen tegelijk actief zijn. "Het zou kunnen dat de huissteekmug terug is, terwijl de wintermug nooit echt is weggeweest."

Van levensbelang

Wie denkt aan steekmuggen, denkt aan jeuk en slapeloze nachten. Logisch dat niet iedereen de muggen even vrolijk onthaalt, begrijpt Moeremans. "Maar laat ons niet vergeten dat er steeds minder muggen zijn, terwijl ze nochtans een belangrijk ecologisch nut hebben."

Muggen zijn een belangrijke voedselbron voor vogels en zorgen voor bestuiving

Hendrik Moeremans (Natuurpunt)

Enerzijds zijn ze een voedselbron voor allerlei dieren. "Voornamelijk voor vogels, die de komende weken hun kroost grootbrengen met insecten en voor onze - sterk bedreigde - vleermuizen zijn muggen van levensbelang", vertelt Moeremans. "Daarnaast zorgen muggen ook voor bestuiving, net als wilde bijen en hommels." Dat de muggen actief zijn, is dus niet voor iedereen slecht nieuws, aldus Moeremans.

Meest gelezen