Noord-Koreaanse mediastilte doet twijfel rijzen over top met VS-president Donald Trump

De staatsmedia van het communistische regime in Noord-Korea hebben nog met geen woord gerept over de aangekondigde "historische top" tussen leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump.

Vorige week stond bijna de hele planeet in rep en roer nadat het nieuws was bekendgemaakt dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bereid was om VS-president Donald Trump te ontmoeten en die laatste meteen had toegezegd in een top. Dat zou in mei nog moeten gebeuren.

Waarnemers merken op dat de Noord-Koreaanse staatsmedia - en die hebben een monopolie op nieuws in het erg gesloten regime - nog steeds niets gemeld hebben over die aangekondigde top tussen Kim en Trump. Er is vanuit Pyongyang ook nog geen enkele officiële reactie gekomen op de instemming van Trump. 

Nu is dat nog niet uitzonderlijk: de media in Noord-Korea staan erg onder controle van het regime en in het verleden duurde het soms ook nogal eens vooraleer groot nieuws gemeld werd. Wellicht moet eerst duidelijk worden hoe een en ander precies gebracht moet worden. Mogelijk wil het communistische regime zich ook niet publiekelijk vergalopperen en is het bezorgd dat de top alsnog niet zou kunnen doorgaan. Dat zou dan beschouwd kunnen worden als een klap in het gezicht van Kim Jong-un. Ook wil Pyongyang mogelijk de indruk vermijden dat Kim Jong-un toegeeft onder Amerikaanse druk en internationale sancties.

Aarzeling en risico's rond een top

Tot nu toe is de enige officiële bron over het nieuws van de top Kim-Trump de Zuid-Koreaanse toponderhandelaar die vorige week een bezoek heeft gebracht aan Noord-Korea. Wel is er intussen bevestiging over een andere top, namelijk die tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Die top zou eind april plaatsvinden in Panmunjom, een onderhandelingsplaats in de gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea's. Neutraal terrein dus. Hoe dan ook heeft Zuid-Korea toponderhandelaars gestuurd naar zowel China als Japan om het momentum voor gesprekken te behouden.

Sommige analisten hadden overigens hun twijfels over de top tussen Kim en Trump, omdat die overhaast georganiseerd zou worden. Doorgaans is een zo belangrijke ontmoeting - zeker als het de eerste zou zijn - het gevolg van vaak geheime en langdurige onderhandelingen. Als er onvoldoende voorbereiding zou zijn, zijn de risico's op een afspringen van de top of onenigheid erg groot en dat zou de spanningen eerder kunnen doen toenemen in plaats van afnemen.

Een belangrijk precedent daarbij is de toenadering tussen de VS en de Volksrepubliek China begin de jaren 70. Na decennia van vijandschap en een oorlog in Korea schoven Washington en Peking in 1971 en 1972 voorzichtig dichter bij elkaar met eerst een bezoek van een pingpongploeg uit de VS aan China, dan een geheim bezoek van VS-veiligheidsadviseur Henry Kissinger aan China en ten slotte het erg gemediatiseerde bezoek van de Amerikaanse president Richard Nixon aan China, waar hij ontvangen werd door de toenmalige communistische leider Mao Zedong. Die toenadering was ingegeven door beider vijandschap tegenover de Sovjet-Unie en werd lange tijd in het geheim voorbereid, anders dan de schijnbaar snelle beslissing nu.

AP2007

Meest gelezen