Meer Vlamingen zoeken onlinehulp bij verslaving of depressie

Onlinehulp om een verslaving of depressie aan te pakken, zit in de lift. Hulpvragers maken meer en meer gebruik van online tools, dat schrijft Het Belang van Limburg en blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). Zo hebben vorig jaar 1.322 mensen zich aangemeld bij alcoholhulp.be voor zelfhulp.

Geestelijke gezondheidszorg wint de laatste jaren aan belang. Eén van de redenen is het grote aantal mensen met psychische problemen in Vlaanderen en dit aantal lijkt nog toe te nemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampt bijvoorbeeld 1 op 5 jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen. Wetenschappelijk onderbouwde online tools waar je zelf mee aan de slag kan, zijn de hulpmiddelen die steeds belangrijker worden.

Laagdrempelig

Een aantal voordelen zijn dat deelnemers ook thuis aan de slag kunnen en dat 24 uur op 24. Onlinehulp is bovendien laagdrempelig. Naast de talrijke bezoekers blijkt bijvoorbeeld ‘Alcoholhulp’ ook doelgroepen te bereiken die ondervertegenwoordigd zijn bij de klassieke hulpverlening, namelijk vrouwen (50% van de deelnemers), werkenden, hoger opgeleiden en 50-plussers.

"Wij merken dat bij bepaalde doelgroepen die we vroeger moeilijk via de klassieke hulpverlening konden bereiken, bijvoorbeeld vrouwen met een alcoholprobleem, dat die nu veel beter bereikt worden.", zegt Geert Vanham, directeur van de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Limburg.

Er zijn al heel wat tools beschikbaar en ze worden meer en meer gebruikt (cijfers 2017):

alcoholhulp.be: 1.322 aanmeldingen voor de zelfhulp, 677 voor de begeleiding en 119 blended begeleidingen (combinatie van onlinehulp met face-to-face-begeleiding)
cannabishulp.be: 114 aanmeldingen voor de online begeleiding
drughulp.be: 65 aanmeldingen voor de zelfhulp en 92 voor de begeleiding
gokhulp.be: 200 aanmeldingen voor de zelfhulp en 80 voor de begeleiding
depressiehulp.be (lancering in oktober in 2017): 200 aanmeldingen voor de zelfhulp en 260 blended begeleidingen
zelfThink Life: Sinds september 2016 schreven zich een 1.000-tal mensen in op de online zelfhulpcursus
noknok.be (voor jongeren tussen 12 en 16 jaar). 37.450 sessies opgestart
• ‘Fit in je Hoofd, Goed in je vel’: 147.405 sessies opgestart

Meest gelezen