Actievoerders van vrouwenbeweging zij-kant.

"Ik hou van mijn oma, niet van haar pensioen"

Vrouwen verdienen in België nog altijd minder dan mannen, en dat heeft ook gevolgen voor het pensioen. Dat zeggen de progressieve vrouwenbeweging zij-kant en het ABVV naar aanleiding van Equal Pay Day. Belgische vrouwen verdienen gemiddeld 20 procent minder dan mannen. Als ze met pensioen gaan, vergroot die kloof naar 25 procent.

De progressieve vrouwenbeweging zij-kant trapt vandaag de veertiende Equal Pay Day-campagne af, in samenwerking met PES Women en ABVV. Het campagnebeeld toont een oma en haar kleinzoon en heeft als titel “Ik hou van mijn oma. Niet van haar pensioen.” Er is ook een webspot, die stevig de sarcastische toer opgaat.

Je zou er grijs haar van krijgen, klinkt het bij vrouwenbeweging zij-kant: volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2015) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds 20% minder dan mannen. Op het moment dat een werkneemster vandaag met pensioen gaat, krijgt ze per maand maar liefst 25% minder uitgekeerd dan een werknemer op rust. En dat is dan nog zonder het aanvullend pensioen gerekend: in die tweede pijler gaapt een kloof van 47%.

 Dat vrouwen minder verdienen heeft vooral te maken met het feit dat ze vaker deeltijds werken. Al is dat meestal niet wat ze zelf willen: maar liefst 91 procent van de vrouwen wil meer werken. Als ze deeltijds werken, is dat omdat ze voor de kinderen moeten zorgen of omdat ze alleen deeltijds kunnen werken.

Dat laatste heeft te maken met het grote aantal deeltijdse contracten in overwegend vrouwelijke sectoren als de zorg, de schoonmaak, het onderwijs of de kinderopvang. Om die reden zien we ook jonge, vaak nog kinderloze vrouwen al veel vaker deeltijds werken. Dat is het geval voor maar liefst 41 procent van alle 18- tot 24-jarige werkneemsters, tegenover 17 procent van de werknemers.

Anders voltijds werken

Zij-kant pleit voor een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen. Dat moet garanties geven op een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Bovendien, heet het, biedt dat een oplossing voor het grote aantal deeltijdse werkaanbiedingen. Daarnaast moet het ouderschapsverlof worden hervormd, zodat beide ouders worden gestimuleerd om evenveel zorgtijd op te nemen.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel op deze Equal Pay Day. Na 14 edities blijkt dat de loonkloof bijna verdwenen is voor wie voltijds werkt: voltijds werkende vrouwen verdienen “slechts” 5% minder dan voltijds werkende mannen. Zij-kant besluit: “Veertien jaar Equal Pay Day-acties en sensibilisatie hebben hun nut hier bewezen.”

Meest gelezen