Nicolas Maeterlinck

Belgische schepen in moeilijke gebieden worden permanent beveiligd

Belgische schepen die door gevaarlijke gebieden moeten varen, zullen voortaan permanent opgevolgd en beveiligd worden. Vooral in Syrië, Jemen en de Golf van Guinee zijn de gevaren reëel. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer heeft daarvoor de Cel voor Maritieme Beveiliging opgericht.

De cel Maritieme Beveilig is sinds vandaag actief. "Dagelijks varen Belgische schepen in terroristische hotspots. Zij moeten 24/7 opgevolgd worden, zodat we snel kunnen schakelen als er iets verkeerd loopt. We verliezen ze geen seconde uit het oog", aldus staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD).

Dagelijks werken er 5.450 mensen aan boord van Belgische schepen. Die schepen varen soms ook voorbij gevaarlijke hotspots zoals Jemen, Syrië en de Golf van Guinee. Piraterij en kidnapping zijn er een dagelijkse dreiging. Die cel bestaat uit vijf medewerkers die nauw zullen samenwerken met de douane, het leger, de scheepvaartpolitie en het Centrum voor Cybersecurity. 

Een Belgisch schip in een gevarenzone wordt beschouwd als een patiënt op intensieve zorgen: het wordt continu opgevolgd en gemonitord tot alle risico's geweken zijn

De kapitein op het schip zal ook een zogenaamd 'Silent Alarm' kunnen activeren, een stil alarm bij een eventuele aanval van piraten en/of terroristen. "Een Belgisch schip in een gevarenzone wordt beschouwd als een patiënt op intensieve zorgen: het wordt continu opgevolgd en gemonitord tot alle risico's geweken zijn. Via satelliet surveillance, een noodnummer dat 24/7 bemand is, een nieuw scherm dat realtime informatie geeft wie zich waar bevindt verliezen we onze Belgische schepen geen minuut uit het oog", aldus De Backer.

Meest gelezen