Drie keer zoveel fraude met kinderbijslag ontdekt door meer informatie-uitwisseling

Vlaanderen haalt steeds meer inkomsten uit het opsporen van fraude in de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V), die in De Tijd staan. In 2014 ging het om bijna 350.000 euro. Vorig jaar steeg dit tot 1,8 miljoen euro. Het aantal fraudedossiers verdriedubbelde in diezelfde periode.

Fraude in de kinderbijslag gebeurt vooral via valse verklaringen over de samenstelling van het gezin. Soms verblijven één of meer gezinsleden niet meer in België of zijn valse verklaringen afgelegd over de inkomsten of het statuut van de ouders.

De fraude kan sneller worden opgespoord, omdat de cel sociale fraude van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag nu automatisch gegevens deelt met andere instellingen van de sociale zekerheid, inspectiediensten en parketten.

Hoewel de kinderbijslag sinds de zesde staatshervorming een gemeenschapsbevoegdheid is, gebeurt de controle voorlopig nog op federaal niveau. De opbrengsten vloeien wel naar de Vlaamse begroting.

Van de periode vóór 2014 bestaan er geen volledige cijfers, omdat de kinderbijslagfondsen zelf maar fragmentarisch controles uitvoerden. Sinds 2014 staat het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag in voor de controles, via zijn cel sociale fraude.

Meest gelezen