Europese Arbeidsautoriteit voor eind 2019 uit de startblokken

Vanaf eind 2019 moet de Europese Arbeidsautoriteit een feit zijn. Dat is een nieuwe Europese instelling die strijd moet aangaan tegen sociale dumping. Onder meer de bouw- en de transportsector zijn hier vragende partij voor.

Het nieuwe agentschap zal zo'n 140 personeelsleden tellen en draaien op een budget van 50 miljoen euro per jaar. Als de lidstaten en het Europees Parlement snel het licht op groen zetten, zou het agentschap volgend jaar de werkzaamheden kunnen aanvatten in Brussel. Het zijn de lidstaten die uiteindelijk beslissen over de locatie van de hoofdzetel. Tegen 2023 zou het agentschap volledig operationeel moeten zijn.

De Europese Arbeidsautoriteit moet de samenwerking tussen nationale administraties in de strijd tegen sociale dumping verbeteren. Als een soort "sociale Europol" moet het agentschap een plaats worden waar nationale verbindingsofficieren snel informatie kunnen uitwisselen en gemeenschappelijke inspecties kunnen organiseren. Daarnaast zal het agentschap ook informatie verstrekken over alle aspecten van arbeidsmobiliteit in de Europese Unie. Het agentschap krijgt ook een bemiddelende rol bij grensoverschrijdende conflicten, zoals reorganisaties van bedrijven waarbij meerdere lidstaten zijn betrokken.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer reageert alvast tevreden op het voorstel. "Grensoverschrijdende sociale dumping kan je enkel aanpakken door internationaal samen te werken. Dat doen we vandaag in België al dankzij de bilaterale akkoorden die ik afgesloten heb met onder andere Polen en Slovakije. De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit kan mijn inspectiediensten helpen om de ontbrekende puzzelstukken aan te reiken om sociale dumping aan te pakken."
 

Meest gelezen