Landbouwers grotendeels vergoed voor schade door wolf

Landbouwers die schade lijden door de wolf of de lynx zullen in de toekomst maar een franchise van 50 euro moeten laten vallen, tot nu toe was dat 250 euro. Dat heeft minister Schauvliege (CD&V) aangekondigd in de commissie Leefmilieu, Natuur en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement.

De minister werd er onder meer geïnterpelleerd door Vlaams parlementslid Lydia Peeters (Open VLD) naar aanleiding van de aanwezigheid van minstens 2 wolven in Limburg en het doodrijden van één van hen afgelopen zondag. De minister had pas de aanbevelingen van 12 experten voor een wolvenplan ontvangen. Die pleiten onder meer voor goede informatie, voor preventieve acties en voor een meldpunt. Het ontwerp-wolvenplan zal nu nog aan gemeentebesturen en belangenorganisaties worden voorgelegd.

Ondertussen heeft minister Schauvliege ook een plan klaar voor landbouwers die schade lijden door de wolf. Wanneer hun gewassen worden vernield of schapen doodgebeten bijvoorbeeld, krijgen ze voortaan - op 50 euro na - een volledig vergoeding. Tot nu toe moesten ze een franchise van 250 euro laten vallen. Het plan zit nu nog bij de Inspectie van Financiën en moet nadien door de Vlaamse regering worden goedgekeurd.

Wildrasters

Schade aan auto's zit niet in dat plan. Daarom pleit Lydia Peeters voor meer wildrasters langs de wegen bij natuurgebieden. Ook vraagt ze dat dieren als wolven zich makkelijker zouden kunnen verplaatsen door natuurgebieden met elkaar te verbinden met corridors of viaducten.

Meest gelezen