Obstakel minder voor zandontginning Kaulille

In Kaulille bij Bocholt wordt het oude stuk kanaal dat Napoleon in 1804 liet graven, niet beschermd. Dat is een streep door de rekening van het actiecomité dat zich verzet tegen de plannen om in Kaulille zand te gaan ontginnen.

Een stukje kanaal ligt op de terreinen van de voormalige buskruitfabriek PRB. Er zijn plannen om in dat gebied zand te gaan ontginnen. En tegenstanders hoopten dat het ontginnen bemoeilijkt zou worden door de bescherming van het oude Canal du Nord. Jos Gorssen van het actiecomité tegen de zandwinning is verrast: "Dat oude kanaal was één van de elementen in ons dossier om te voorkomen dat er in het gebied zand mag ontgonnen worden. Vlaams minister-president Geert Bourgeois had nochtans beloofd dat hij van die bescherming werk zou maken."

Geen geheel

De Vlaamse dienst onroerend erfgoed heeft de site onderzocht, maar kwam tot de conclusie dat er te weinig van het Canal du Nord over gebleven is. "Er ligt nog zo'n 2 van de 44 km van het Grand Canal du Nord, maar dat stuk is te veel aangetast", zegt woordvoerder Valerie Evers. "1 km is volledig vervaagd, de rest van het kanaal is op 9 plaatsen onderbroken door paden dwars op het kanaal. Er zijn geen kades of oevers. En wat er nog terug te vinden is, is heel versnipperd."

Groen licht voor zandwinning?

Of er nu effectief zand ontgonnen mag worden in Kaulille is nog niet duidelijk. De milieueffecten daarvan worden nog in kaart gebracht.

 

Meest gelezen