AFP or licensors

Wat is na 5 jaar het stokpaardje van paus Franciscus?

Vijf jaar geleden werd outsider Jorge Bergoglio verkozen tot paus. Vandaag is hij een van de meest invloedrijke en populairste wereldleiders. Jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin stelt vijf vragen over het pontificaat van Franciscus.

opinie
Nikolaas Sintobin
Nikolaas Sintobin is jezuïet en internetpastor. Hij is webmaster van onder meer inalledingen.org, verderkijken.org en biddenonderweg.org.

1. Wisten de kardinalen wel voor wie ze stemden?

De buitenwacht kende de timide Bergoglio niet. Toch was hij een van de belangrijkste Zuid-Amerikaanse kerkleiders. Reeds bij de verkiezing van paus Benedictus behoorde de aartsbisschop van Buenos Aires tot de grootste kanshebbers.

Voor zijn verkiezing hield Bergoglio een toespraakje over de prioriteiten van de wereldkerk. Dit zijn nu de pijlers van zijn pontificaat: aandacht voor de periferie, nederigheid, openhartigheid... De kardinalen hebben geen kat in een zak gekocht.

2. Is het succes van Franciscus persoonsgebonden?

Het staat buiten kijf dat Franciscus charisma heeft. Zijn communicatietechniek is geniaal. Bovendien werd hij verkozen toen de plaats van "geweten van de wereld" vacant werd door het verdwijnen van Nelson Mandela.

De boodschap zelf van Franciscus, dat zijn gewoon de kernwaarden van het evangelie: gerechtigheid, barmhartigheid, opkomen voor de zwaksten, zorg voor elkeen etc. Zijn referentiekader is het Tweede Vaticaans Concilie, de meest recente algemene vergadering van de Katholieke Kerk. Niet meteen onverwacht voor een paus.

3. Verandert er iets voor de gewone gelovigen?

De oudste organisatie ter wereld verander je niet zomaar. Daar staat tegenover dat Franciscus alle mogelijke dossiers aanpakt: ecologie, oecumene, vluchtelingen, internationale politiek, sacramentele discipline, de Romeinse curie... Intussen is meer dan dertig procent van de bisschoppen (het management van de kerk) door hem benoemd.

De media maken zijn politiek tot in detail bij de gewone gelovigen bekend. De heftigheid van de interne weerstand bewijst dat zijn beleid daadwerkelijk impact krijgt op wat gebeurt aan de basis.

4. Wat is zijn belangrijkste verwezenlijking tot nog toe?

Franciscus heeft de Katholieke Kerk opnieuw op de kaart geplaatst. Wereldleiders schuiven bij hem aan. Hij treedt op als bemiddelaar in langdurige conflicten. De media verslaan met regelmaat zijn woorden en daden.

Niet in het minst omdat zijn boodschap vaak raakt aan de uitdagingen voor de hele mensheid en gericht is tot alle mensen van goede wil. Ze wordt gehoord.

5. Wat is het stokpaardje van Franciscus?

Franciscus weigert wit-zwart oplossingen. Hij verkiest te onderscheiden. De werkelijkheid bestaat uit grijs-nuances en laat zich niet opsluiten in heldere regels. Hij beperkt zich tot algemene richtlijnen en laat het over aan het geweten van elkeen om daar zelf mee aan de slag te gaan.

Sommigen zien hierin een bron van verwarring. Mij lijkt het een bewijs van zijn vertrouwen in de mens. Franciscus is en blijft jezuïet.

---

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.