Oprichtster Voedselagentschap Aelvoet: "Verbist probeerde ons onder druk te zetten"

Vleesverwerkersbedrijf Verbist, waartoe het omstreden Veviba behoort, heeft eind jaren 90 een medewerker van toenmalig minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet proberen om te kopen. Dat zegt Aelvoet in "De wereld vandaag" op Radio 1. Aelvoet heeft het voedselagentschap opgericht. "Ze hebben letterlijk tegen een medewerker gezegd dat als hij mij iets zou laten doen, hij er zeer wel bij zou varen."

Het voedselagentschap is opgericht in de nasleep van de Dioxinecrisis: duizenden kippen moesten toen preventief geslacht worden omdat er giftige stoffen in hun eten zou zijn beland. Het voedselagentschap is opgericht door toenmalig minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev, nu Groen)

De oprichting van het voedselagentschap liep niet van het leien dakje. De firma Verbist, die nu ook betrokken is in het vleesschandaal, zorgde toen al voor problemen. "Het is goed dat de firma Verbist grondig onder de loep genomen wordt. Want ik kan u verzekeren dat die firma indertijd zware druk heeft uigeoefend op ons kabinet om iets illegaals te doen. Ze hebben letterlijk tegen een medewerker gezegd dat als hij iets bepaald zou doen, dat hij er wel bij zou varen."

"Voogdij van landbouw te gek voor woorden!"

Aelvoet uit vandaag felle kritiek op het voedselagentschap. "Ik heb hartzeer", aldus een emotionele Magda Aelvoet. "Ik vind het niet uit te leggen dat na de vaststelling van het probleem in Kosovo (september 2016), het zoveel maanden duurt vooraleer er serieuze actie ondernomen wordt. Dat druist in tegen alles wat we gewild hebben dat dit Agentschap zou doen."

"Wat mij ook erg opvalt, is dat dit Agentschap onder de voogdij staat van de minister van Landbouw. Wij hadden indertijd met paarsgroen de duidelijke keuze gemaakt. Voedselveiligheid, dat moet staan onder de voogdij van de minister van Volksgezondheid. En dat het Agentschap vanuit die spirit moet aangestuurd worden."

"Ik betreur het ook ten zeerste dat dat gewijzigd is. Dat is een structurele fout. Ik vraag me af waarom men dat gewijzigd heeft, vooral wetend dat de bevoegdheden van landbouw regionaal zijn en helemaal niet federaal. Dat is echt waar te gek voor woorden. Bij mijn weten is dat in Paars II gebeurd." (Onder MR-minister van landbouw Laruelle)

"Ik snap niet wat er nu gebeurt!"

Het Voedselagentschap beloofde een volledige trajectcontrole van het vlees, van boer tot slager: "De hele opbouw was, we moeten traceren, etiketteren enzovoort. Ik snap niet wat er nu gebeurt. Het is een duidelijke illustratie van het feit dat de controle op een onvoldoende goede manier functioneert."

"Ik vind het na al die jaren beschamend. Dat dit nu met die omvang gebeurt, bewijst toch dat er een structureel probleem is. Als diegenen die daar de leiding hebben zeggen, we hebben alles gedaan wat mogelijk was, excuseer! Waar staan we dan?"

"Dat kan toch gewoon niet!"

Dat er een gerechtelijk onderzoek loopt is voor Aelvoet geen argument om terughoudender te zijn zoals de top van het Agentschap beweert: "Als er een heel groot probleem is dat de volksgezondheid kan raken, dan moet je uiteraard wel weten wat er gebeurt op het niveau van justitie. Maar dan moeten er toch contacten mogelijk zijn."

"Als je ziet dat een zaak niet opgenomen wordt, dan ga je daar toch achteraan. En wat dat betreft heb ik helemaal niets gehoord. Er zijn toch altijd mogelijkheden om met justitie te praten en om te zien waarom een onderzoek niet opgestart wordt. Dat kan toch gewoon niet." 

Meest gelezen