Opvallend vonnis voor dader van de "vampiermoord"

Een man uit Vurste bij Gavere wordt geïnterneerd omdat hij in 2014 zijn vriendin heeft onthoofd. Volgens de rechtbank zat de man in een psychose en dacht hij dat zijn vriendin een vampier was. Het vonnis is opvallend, want het gerecht gaat ermee in tegen de gerechtsdeskundigen die meenden dat de man wél wist wat hij deed.

Meester De Schepper, de advocaat van de beklaagde, zegt dat de rechter het vonnis van internering velde in de plaats van een gevangenisstraf, omdat het verslag van de gerechtsdeskundigen niet objectief zou zijn geweest.

De deskundigen oordeelden dat de man een psychose veinsde en dus eigenlijk wel toerekeningsvatbaar was.

De rechter heeft die bevindingen scherp bekritiseerd. De deskundigen zouden hun oordeel te snel hebben geveld en het niet hebben getoetst aan andere elementen uit het strafdossier, "zoals daar zijn: verklaringen van de omgeving van dader en slachtoffer, de eerdere psychose die hij heeft doorgemaakt, het feit dat er geen sprake is van psychopathie en de resultaten van psychologische testen die gunstig waren voor mijn cliënt," aldus de advocaat.

De familie van het slachtoffer kan het vonnis tot internering moeilijk begrijpen. "Wij waren overtuigd dat de man wel toerekeningsvatbaar was, de rechter heeft het niet gevolgd en eens de rechter heeft gesproken, moet de advocaat zwijgen," zegt meester  Van Hende. Hij voegt er aan toe dat de experten gerechtsexperten zijn, die geregeld aangesteld worden om zaken te onderzoeken. "Als die zeggen dat de beklaagde toerekeningsvatbaar is, wie ben ik dan  als advocaat van de familie om daar tegenin te gaan." De familie denkt na of ze in beroep gaat tegen het vonnis, daar is 30 dagen de tijd voor. 

De advocaat van de beklaagde vindt dat de discussie over al dan niet toerekeningsvatbaarheid had kunnen vermeden worden als de dader in een penitentiair observatiecentrum had kunnen opgenomen worden.

In Nederland kan dat, in ons land zijn er plannen om zo'n centrum op te starten, maar het zou pas kunnen tegen 2020. In een penitentiair observatiecentrum kan een dader 24u op 24 geobserveerd worden. Als iemand onmiddellijk na de feiten kan geobserveerd worden, dan heb je later geen discussies over al dan niet veinzen van een psychose, vindt meester De Schepper.

Als er geen beroep wordt aangetekend, dan wordt de internering over 30 dagen definitief. Intussen is de dader vrij onder voorwaarden, maar een van die voorwaarden is dat hij de instelling waar hij zit, niet mag verlaten, tenzij om het proces bij te wonen.

Meest gelezen