"Begrotingstekort tussen 700 miljoen en 1,4 miljard euro"

De federale regering zal bij de begrotingscontrole tussen de 700 miljoen en de 1,4 miljard euro moeten vinden. Dat zegt minister  van Begroting Sophie Wilmès aan de vooravond van het begrotingsconclaaf.  

Naast het afronden van enkele moeilijke dossiers zoals het Energiepact en het opstellen van een lijst met zware beroepen, moet de regering Michel op het einde van de week normaal gezien ook beginnen aan het opstellen van de begrotingscontrole. Ze gaat daarbij uit van het rapport van het monitoringcomité, dat de begrotingscijfers tegen het licht houdt.

Dat monitoringcomité legt momenteel de laatste hand aan zijn rapport. Op basis van de tekst die voorligt, zou de regering 1,4 miljard structureel moeten besparen, schrijft De Tijd die het rapport al kon inzien.

Uit dat rapport blijkt dat het structureel tekort van de federale overheid - dat geen rekening houdt met de evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen - opgelopen is tot 4,5 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan de regering zelf had geraamd eind vorig jaar bij de opmaak van de begroting. Geld dat de regering nu dus moet zoeken via besparingen of nieuwe belastingen.

En daarbij is nog geen rekening gehouden met de eisen van Europa. Dat wil dat ons land elk jaar voor 0,6 procent van het bruto binnenlands product of 2,7 miljard euro structurele maatregelen neemt.

Regering

Het is nu wachten op het definitief rapport van het monitoringcomité. Op basis daarvan moet de regering dan beslissen hoe groot de inspanning zal zijn. Wilmès heeft het over een bedrag tussen de 700 miljoen en de 1,4 miljard euro.

"Het is nu aan de regering om te bepalen welke inspanningen nodig zijn in het licht van de doelstelling die we nastreven. We zullen het begrotingswerk met dezelfde vastberadenheid voortzetten als voorheen", besluit de minister.

"Bedrog van de regering-Michel"

"Na haar overdadige euforie, komt de federale regering opnieuw onzacht in aanraking met de realiteit van de cijfers." Dat zegt PS-fractieleider Ahmed Laaouej nadat bekendgeraakt is dat het monitoringcomité in een voorlopig rapport een bijkomende begrotingsinspanning van 700 miljoen tot 1,4 miljard euro vooropstelt. Laaouej spreekt van het "begrotingsbedrog" van de regering-Michel.

Volgens Laaouej bewijst het rapport de mislukking van het economisch en budgettair beleid van de regering, omdat de terugkeereffecten uitblijven, in tegenstelling tot de sociale gevolgen. En dat is nog maar het begin, zegt de PS'er, want de regering heeft volgens hem geen rekening gehouden met de impact op de begroting van de brexit, die minstens 800 miljoen euro zal bedragen.

Daar komt nog eens het absolute bedrog en zelfs de manipulatie bovenop van de opbrengst van de strijd tegen fiscale fraude. Het is niet voor het eerst dat Laaouej daarover in de clinch gaat met minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

De PS'er vraagt zich af waar de regering het geld gaat zoeken en vreest dat de sociale zekerheid en de publieke dienstverlening het gelag zullen moeten betalen.

Meest gelezen