Video player inladen...

Beke over uitspraken De Crem: "Much ado about nothing" 

CD&V-voorzitter Wouter Beke zegt in een gesprek met "Terzake" dat de commotie rond de uitspraken van Pieter De Crem over de koers van de partij een storm in een glas water is.  

In een toespraak  voor een liberale denktank in Antwerpen was De Crem zeer scherp voor zijn eigen partij. Die leed aan metaalmoeheid en zou een veel te linkse koers varen. Nadat het internetmagazine Doorbraak.be de uitspraken van De Crem in een artikel opnam, leek het alsof er tweespalt was binnen de partij.

Beke zegt dat hij verbaasd was over de uitspraken van De Crem omdat die iedere week deelneemt aan het ministersoverleg, aanwezig is op het overleg van de fracties en op het wekelijkse partijbestuur.

Beke heeft daarom onmiddellijk contact opgenomen met De Crem die hem verzekerde dat er in het artikel een amalgaam was gemaakt van uitspraken die uit de context zijn gerukt, wat niet de bedoeling was, laat staan dat het publiek zou worden. "Much ado about nothing", aldus Beke.

Intern debat

"Als partij zetten wij duidelijke lijnen uit met de hele partij, op het partijbestuur en met onze fracties, zowel als het gaat over integratie en veiligheid.", zegt Beke. "Er is natuurlijk altijd een intern debat, maar op het einde kom je tot conclusies, en met die conclusies treed je naar buiten en dat doe je op een eendrachtige manier."

"Waar vele mensen behoefte aan hebben is geborgenheid en dat betekent veiligheid, veiligheid van de publieke ruimte en herkenbaarheid voor zichzelf, en dat moet dan duidelijk toegepast worden", stelt Beke.

"Als het bijvoorbeeld gaat over asiel en migratie dan hebben wij in 2015 met de fracties al vastgelegd wat onze lijnen zijn. Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat de mensen die hier komen op een humane manier worden opgevangen. Ten tweede moeten we diegenen die hier blijven na afloop van een procedure, integreren en ervoor zorgen dat ze onze waarden en normen aanleren. Tenslotte moeten wij diegenen die na afloop van die procedure niet mogen blijven terugsturen", aldus Beke.

Meest gelezen