Maxime Anciaux - All rights reserved

Niet alleen kuststeden vergrijzen, ook Limburg wordt alsmaar ouder

De bevolking van de provincie Limburg vergrijst sterk. Dat is een van de opvallendste conclusies van een rapport van de bank Belfius. De bank verzamelt om de 10 jaar een grote hoeveelheid gegevens over de gemeenten in Vlaanderen en Brussel.

Het rapport werd voor het eerst gepubliceerd in 1997. De tweede editie was in 2007 en nu is er een derde rapport. Daaruit blijken verschillende evoluties op het vlak van inkomen, leeftijd en levensstandaard.

De opvallendste conclusie is dat Limburg opvallend sterk vergrijst. Limburgers trekken steeds vaker naar het centrum van het land, richting Brussel en Leuven. Enerzijds omdat daar veel werk is voor hoogopgeleiden en anderzijds omdat de files vanuit het verre Limburg er niet kleiner op worden.

De emigrerende Limburgers zorgen er ook mee voor dat het oosten van Vlaams-Brabant de rijkste regio van Vlaanderen is. Die regio heeft blijkbaar het beste van twee werelden: het is er nog relatief landelijk, maar niet te ver van Brussel en centrumsteden Leuven en Mechelen.

De onderzoekers van Belfius, die voor alle duidelijkheid geen eigen onderzoek deden, maar de informatie van verschillende instanties verzamelden, duiden er wel op dat gemeentebesturen moeten anticiperen op de vergrijzing in Limburg. "Als ze er niet in slagen om voldoende jongeren aan te trekken, zullen ze minder belastingen kunnen innen. Dat betekent minder investeringen en minder beleid voeren."

Meest gelezen