Videospeler inladen...

1 op de 8 werknemers heeft klachten die tot burn-out kunnen leiden

Volgens een onderzoek van de SERV, het adviesorgaan van de sociale partners, heeft 1 op de 8 Vlaamse werknemers last van klachten die kunnen leiden tot een burn-out. Dat aantal is vooral de laatste drie jaar gestegen. 

De SERV voert het onderzoek om de drie jaar en de laatste drie jaar is het aantal klachten dat kan leiden tot een burn-out gestegen. De klacht die de SERV heeft onderzocht is acute, psychische vermoeidheid, en dat kan tot een burn-out leiden, waardoor de werknemer voor langere tijd afwezig is.

12 procent van de Vlaamse werknemers en 11 procent van de zelfstandigen hebben last van die acute psychische vermoeidheid. Ze zijn wel aan het werk, maar de hoge werkdruk, emotionele belasting en gebrek aan autonomie maken dat ze minder goed functioneren.

Zulke werknemers of zelfstandigen zijn vaker ziek, ze overwegen om sneller van werk te veranderen en ze vrezen dat ze hun werk niet tot aan hun pensioen zullen kunnen volhouden.

Leraars

Psychische vermoeidheid neemt toe met de leeftijd. Bij de -30-jarigen heeft 10 procent er last van, bij de 50-plussers is dat al 13 procent. Tussen mannen en vrouwen is er geen verschil.

Er is wel een verschil per sector. Zo blijken onderwijzers het meest gevoelig voor klachten die tot een burn-out kunnen leiden (14,3 procent). Gevolgd door kortgeschoolde arbeiders (14,2 procent) en middenkader (14 procent). Een geschoolde arbeider of technicus scoort het best (10,2 procent).

Volgens het hoofd Onderzoek van de SERV, Katrijn Vanderweyden, moeten de sociale partners en de politiek werk maken van werkbaar werk, maar ook op de werkvloer kunnen er inspanningen geleverd worden.

"Zo moeten mensen het gevoel hebben dat ze bij hun leidinggevende terechtkunnen. Leidinggevenden moeten ook vooral ondersteunen en niet controleren", zegt Vanderweyden.

Meest gelezen