Doorstart voor een vlotte Noord-Zuidverbinding in Limburg?

De Vlaamse regering keurt morgen de startnota over de Noord-Zuidverbinding goed. Het gaat om een doorstart van een dossier in Limburg dat al een halve eeuw in het slop zit. Nieuw is deze keer dat alle partijen - meerderheid én oppositie - zich engageren om constructief mee te zoeken naar een breed gedragen oplossing.

Het hele dossier rond de omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren zat opnieuw vast nadat de Raad van State de plannen van de Vlaamse regering nog maar eens had vernietigd. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (CD&V) en zijn collega Joke Schauvliege (CD&V) riepen daarom begin februari alle Vlaamse Parlementsleden uit Limburg samen om een uitweg te zoeken uit de impasse. Alleen Vlaams Belang werd niet betrokken.

Het overleg resulteerde vandaag in een engagementsverklaring. Daarin kiest de Vlaamse regering samen met de Limburgse parlementsleden voor de procedure "complexe projecten". Alle mogelijke alternatieven voor een vlotte Noord-Zuidverbinding zullen opnieuw worden onderzocht. Dat kan een omleidingsweg zijn maar ook een ondertunneling van de Grote Baan in Houthalen-Helchteren.

1 tot 1,5 jaar

Marino Keulen, die als Vlaams Parlementslid van Open VLD in de werkgroep zit, schat dat het onderzoek zo'n jaar, en in het slechtste geval anderhalf jaar, in beslag zal nemen. Na dat onderzoek en de keuze van een oplossing kan dan volgens minister Weyts snel werk worden gemaakt van de uitwerking en uitvoering en ook daar zal telkens een openbaar onderzoek aan voorafgaan.

Een bijzondere rol is weggelegd voor gouverneur Herman Reynders. Hij zal als projectbegeleider moeten timmeren aan een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de keuze die uiteindelijk zal worden gemaakt. Volgens Weyts zal tijdens de hele procedure inspraak zijn voor omwonenden en belangengroepen.

Op de vraag of dit nu de definitieve doorstart is van het oudste Limburgse mobiliteitsprobleem, houdt de minister nog een slag om de arm. "In dit dossier ben je van niks zeker, maar dat zei men ook over de Oosterweelverbinding toen ik daar in 2014 aan begon. Enkele maanden geleden hebben we daar de eerste schup in de grond gestoken."

Meest gelezen