Video player inladen...

Babyboomers zijn het gelukkigst, dankzij hun spaarboekje

Belgische senioren (60+) zijn gelukkiger dan de 'Generatie X' (35 - 49 jaar). En geld maakt gelukkig, toch bij een verschil tussen een laag en een gemiddeld gezinsinkomen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Nationaal Geluksonderzoek.

Gezondheidseconoom professor dr. Lieven Annemans (UGent) onderzoekt wat de Belgen gelukkig maakt. In totaal hebben 3.770 mensen deelgenomen aan de studie. Annemans vertrekt vanuit specifieke aspecten die het geluk mee bepalen. De eerste resultaten, die nu voorgesteld worden, schetsen het algemeen kader.

Leeftijd speelt een rol

Uit het onderzoek blijkt alvast dat ruim één op de drie Belgen (35%) zich vandaag gelukkig voelt. In totaal zijn zowat de helft van alle landgenoten best tevreden over hun levenskwaliteit. Ze doen dat in een score van 0 tot 10 (zie tabel).

Toch is ruim een kwart van de Belgen niet gelukkig. Dat is iets lager dan het Europees gemiddelde. En het stemt overeen met de daling van ons welzijn, zoals het Nationaal Planbureau al aangaf.

Regionale verschillen zijn er nauwelijks. Vlamingen en Walen scoren nagenoeg hetzelfde. Alleen de Brusselaars blijven iets onder het nationaal gemiddelde. 

Maar wat wel opvalt zijn de verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Zo zijn ouderen gemiddeld het gelukkigst. De zogeheten babyboomers, de generatie geboren net na de Tweede Wereldoorlog geven zichzelf de hoogste score. Zij hebben over het algemeen goed gespaard en kunnen in alle vrijheid keuzes maken in het leven.

"Bovendien heeft iemand van zestig doorgaans een betere gezondheid dan vroeger. En ze hebben een lagere familiale last. Ze voelen zich ook comfortabel in een breed netwerk van relaties", zo interpreteert psychologe Sylvie Loumaye de scores. De zogeheten Generatie X, tussen 35 en 49 jaar, scoort dan weer het laagst in de tevredenheidsenquête. Zij zijn nog volop bezig met de uitbouw van hun loopbaan en dragen intussen de last van het gezin. Bijgevolg zijn ontspanning en vrije tijd voor hen schaars.

Ons geluk evolueert mee met ons inkomen

Het Nationaal Geluksonderzoek toont ook aan dat mensen met een financieel stabiele situatie zich gelukkiger voelen dan zij die het niet breed hebben. Naarmate ons inkomen groter wordt, voelen we ons gelukkiger. Vanaf een bepaald niveau vlakt die stijging wel wat af. Zo is het verschil groter tussen een netto gezinsinkomen van 1000 en 2000 euro per maand, dan het verschil tussen een netto inkomen van 3000 en 4000 euro.

"Geld maakt gelukkig wanneer men weinig heeft, maar vanaf een bepaald niveau vermindert dit", zegt Lieven Annemans.  Uiteraard heeft een slechte gezondheid ook een bijzonder negatieve impact op ons geluk.

De resultaten van dit onderzoek staan ook op de website www.gelukkigebelgen.be. Daar vind je ook een reeks tips om je gelukkiger te voelen. En je kan er een test doen om je eigen geluk te peilen.

Later volgen nog meer resultaten. Zo is ook de impact van onderwijs en opvoeding onderzocht. En daaruit blijkt onder andere dat wie in zijn jeugd gepest werd, later opmerkelijk lager scoort in de algemene levenstevredenheid.

Meest gelezen