Medische hulp voor mensen zonder papieren strenger? "Dit zal leiden tot menselijke drama's"

Een honderdtal dokters protesteert tegen de hervorming van de dringende medische hulp bij mensen zonder papieren. Volgens een nieuwe wet - die wellicht vandaag wordt gestemd - zullen dokters die hun diensten "ongeoorloofd" aanbieden hun ereloon moeten terugbetalen. "Dat zal leiden tot dramatische menselijke situaties", zeggen verschillende dokters in een open brief in De Morgen

Mensen zonder papieren hebben in ons land recht op zogenoemde "dringende medische hulp". Maar dat systeem wordt volgens de federale regering vaak misbruikt. In 2016 werden er tweehonderd dossiers onderzocht. Wat blijkt? Twaalf keer zou er medische hulp zijn verleend terwijl dat eigenlijk "niet mocht". Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen met lage rugpijn of kinderen die met misvormingen zijn geboren. Geen dringende hulp, zo is te horen. 

12 dossiers op 200, oftewel 6 procent. Dat is geen massaal misbruik

"Twaalf dossiers op tweehonderd, oftewel 6 procent. Moeilijk massaal te noemen", zo zeggen nu een honderdtal dokters in een open brief in De Morgen. Het initiatief komt van Dokters van de Wereld, maar wordt gesteund door onder anderen Lieven Annemans, Jan De Maeseneer en Petra De Sutter.

"Het rapport gaat ook uit van de verkeerde definitie van dringende medische hulp", zo is te horen. "De correcte definitie is gebaseerd op een Koninklijk Besluit van 1996 en heeft betrekking op alle medische, preventieve en curatieve zorgen. De hulp is dus niet beperkt tot urgente zorgen. Iemand zonder papieren en middelen, maar bijvoorbeeld diabetes, heeft in principe recht op dringende medische hulp."

Dringende medische hulp gaat niet enkel over urgente zorgen

Hoe dan ook wil de regering het systeem van dringende medische hulp strenger maken, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat wellicht vandaag wordt goedgekeurd. Daarin staat dat dokters die hulp geven aan mensen zonder papieren - terwijl die niet "dringend" was - hun ereloon moeten terugbetalen. 

"Door de consequenties zullen artsen en ziekenhuizen beginnen twijfelen of ze in bepaalde gevallen hulp geven", zegt dokter Erika Vlieghe in "De ochtend" op Radio 1. "Patiënten zullen zo nóg minder toegang hebben tot eerstelijnshulp."

Deze hervorming raakt kant noch wal. Ze is gebaseerd op foute cijfers en valse argumenten

"Deze hervorming raakt kant noch wal. Ze is gebaseerd op foute cijfers en valse argumenten en zal de mensen hinderen die deze precaire bevolkingsgroep helpen", zeggen de dokters. "Alleen een echt overleg - waar de minister niet op inging - en een echte studie kunnen als basis dienen voor een wetswijziging. Anders worden we weldra geconfronteerd met dramatische menselijke situaties."

Meest gelezen