De Wever over zijn politieke kracht en fascinatie voor Rome: "Andermans gedrag anticiperen door naar verleden te kijken"

De fascinatie van N-VA-voorzitter Bart De Wever voor het Oude Rome is algemeen bekend. In een interview met het Franstalige tijdschrift "Wilfried" legt De Wever de link met zijn politieke carrière en rekent hij in dat licht af met onder anderen Guy Verhofstadt en Filip Dewinter. 

De Wever is vooral gefascineerd door de overgang van de Romeinse Republiek naar het Keizerrijk, de overgang van Julius Caesar naar Augustus, in de eerste eeuw voor Christus. "Het voordeel van die periode is dat ze een uitzonderlijk laboratorium biedt om bepaalde vragen te bestuderen: Hoe handelen mensen om aan de macht te komen en te blijven? Hoe kunnen ze de macht verliezen?", aldus Bart De Wever. "En als we kijken naar hoe individuen zich in het verleden hebben gedragen, dan kunnen we anticiperen op het gedrag van anderen. Want het gedrag van de mens is onveranderlijk. Ik denk echt dat de kracht van mijn politiek daar ligt. Ik heb altijd op die manier geredeneerd."

Zelf ziet De Wever zich in zijn leven een evolutie hebben gemaakt van Caesar naar Augustus. "Caesar was in de eerste plaats een man van spektakel. Augustus daarentegen heeft veel nagedacht. Eerst handelen en dan pas denken, dat is goed voor een adolescent. Maar als verkozene moet je goed nadenken over wat je zegt en voorzichtig handelen. Toen ik kind was, betekende Caesar alles voor mij. Vandaag zie je boeken over Augustus op mijn bureau liggen, dat wil iets zeggen over mijn evolutie als mens en als politicus." Filip Dewinter (Vlaams Belang) blijft volgens De Wever steken in de eerste fase. "Zijn grootste nachtmerrie is om burgemeester te worden. Hij wil wel succes, maar hij wil absoluut niet dat dat zou leiden tot het uitoefenen van macht." 

"Verhofstadt is de perfecte illustratie van de anti-Cincinnatus"

De Leuvense politicoloog Bart Maddens heeft Bart De Wever wel eens vergeleken met Cincinnatus, een Romeinse veldheer die Rome redde van een ernstige militaire bedreiging en nadien terugkeerde naar zijn boerderij in plaats van naar het machtscentrum Rome te gaan. "Het is een les die elke politicus zou moeten inspireren", zegt Bart De Wever daarover. "Ik zie er veel die in die val trappen." De Wever noemt daarbij één naam: Guy Verhofstadt.

"Hij is de perfecte illustratie van de anti-Cincinnatus. Eerst leefde hij voor een ideaal, hij schreef zijn Burgermanifesten. Maar later heeft hij zichzelf ervan overtuigd dat het beter was om eerste minister te blijven in een regering met de PS die niets van het Burgermanifest heeft gerealiseerd en er zelfs totaal tegenin ging."

"De Romeinen hadden de snel-Belgwet een stompzinnigheid gevonden"

Bart De Wever inspireert zich ook voor zijn integratiemodel aan het Oude Rome. "Het discours van keizer Claudius kunnen we vandaag de dag perfect hernemen en komt perfect overeen met wat de N-VA ziet als inclusief burgerschap: niet naïef zijn, van vreemdelingen eisen dat ze de pijlers van onze samenleving respecteren. Maar wanneer die etappes genomen zijn, hen zonder enige reserve als burgers aanvaarden."

In dat licht haalt De Wever nog eens uit naar de "grote zwakte" van het vroegere integratiebeleid. "De Romeinen hadden de snel-Belgwet een stompzinnigheid gevonden. Van zodra iemand op deze planeet geboren wordt, kan hij van mensenrechten genieten. Maar wij hebben een stap extra gezet door ons burgerschap te verkopen en alle voordelen die eraan verbonden zijn aan iedereen aan te bieden, zonder dat die daarvoor een integratieparcours hebben moeten afleggen. Daarvoor hebben we de prijs betaald, want in onze steden is een apartheidssituatie ontstaan."

Meest gelezen