Video player inladen...

Werkloosheid in België met 8,5 procent gedaald

Het aantal werklozen in ons land is opnieuw gedaald, nu al voor het vierde jaar op rij. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Er waren vorig jaar goed 480.000 werklozen, dat is 8,5 procent minder dan in 2016. De daling is er in de drie gewesten, maar toch vooral in Wallonië. Er is ook een duidelijke daling van de jeugdwerkloosheid. 

Er waren vorig jaar welgeteld 487.291 werklozen. Dat zijn er 45.090 minder dan in 2016, een daling van 8,5 procent. Het is het vierde jaar op een rij dat de RVA een daling van het aantal werklozen kan noteren. De RVA wijst zelf op drie oorzaken: er is de economische groei (ook al voor het vierde jaar op een rij), de actieve bevolking neemt nog wel toe maar minder dan vroeger, en ten slotte zijn er ook de strengere werkloosheidsregels.

De economische groei vertaalt zich nog beter in de cijfers van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Daar is de daling fors (-21,3 procent). 

Het aantal werklozen daalt in de drie gewesten, maar de grootste daling situeert zich in het Waals Gewest (-7,5 procent tegenover 4,9 procent in Vlaanderen en 1,8 procent in Brussel). Volgens de RVA is het Waals Gewest aan een inhaalbeweging bezig. Er zijn nog altijd beduidend minder werklozen in Vlaanderen.

Opvallend is de sterke daling van de werkloosheid bij wie jonger is dan 25 (-16,4 procent). Ook dat is volgens de RVA te verklaren door de betere economische conjunctuur en de strengere reglementering. 

Minder werklozen betekent ook minder uitgaven voor de RVA. Er werd vorig jaar voor 554 miljoen euro minder uitgegeven aan uitkeringen. De totale besparing op vier jaar tijd beloopt 2,1 miljard euro.

Meest gelezen