Videospeler inladen...

Steeds minder dierenartsen willen werken voor Voedselagentschap: "Ze behandelen ons als kinderen"

Er zijn steeds minder zelfstandige dierenartsen die inspecties willen uitvoeren bij vleesbedrijven in opdracht van het Voedselagentschap FAVV. Ze klagen vooral over te lage vergoedingen, stijgende werkdruk én gebrekkige communicatie. En dat is best vervelend, want zowat alle inspecties van het FAVV in de vleessector worden uitgevoerd door zelfstandige dierenartsen.

Terwijl het schandaal rond het vermeend gesjoemel bij vleesverwerker Veviba nog volop woedt, blijkt nu ook dat de zelfstandige dierenartsen – die vleesbedrijven controleren in opdracht van het FAVV – ernstige bedenkingen hebben bij het personeels- en controlebeleid van het Voedselagentschap.

"Een tarief van ongeveer 44 euro bruto per uur. En dan moet de inspectie liefst ook binnen twee uur afgehandeld zijn. Anders krijg je klachten van het FAVV of van het vleesbedrijf." De zelfstandige dierenartsinspecteurs die werken voor het Voedselagentschap laten er geen twijfel over bestaan. Zij vinden de vergoedingen per inspectie veel te laag, moeten naar eigen zeggen presteren onder zware tijdsdruk én klagen ook over hun relatie met hun opdrachtgever.

"De vergoeding voor mensen die cruciaal zijn in de controle van onze voeding, is simpelweg ondermaats", vindt Ludo Muls, secretaris van dierenartsenvereniging IVDB en woordvoerder van zo'n 900 zelfstandige dierenartsen.  

"De keuringen in vleesbedrijven gebeuren op wisselende uren, overdag of 's nachts en tijdens het weekend. En dat allemaal aan éénzelfde tarief. Overuren door papierwerk? Extra kilometers moeten afleggen? Pech, want dat wordt niet vergoed. Dat zijn de redenen waarom jongere collega's dit soort inspecties niet meer willen uitvoeren. In sommige provincies vindt men zelfs geen nieuwe dierenartsinspecteurs meer, omdat ze nog liever naar het buitenland trekken. Vroeg of laat zal het FAVV geconfronteerd worden met een leegloop en daar zal de kwaliteit van de controles ongetwijfeld onder lijden." 

"Best niet té ijverig controleren"

Daarnaast vreest Muls voor een haast onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de dierenartsen en het FAVV. "Op het terrein heerst bij collega-dierenartsen soms het gevoel dat inspecties bij grote vleesverwerkers best niet té grondig worden uitgevoerd." Een ernstige aantijging, moet Muls toegeven. "Maar ik kan het niet anders omschrijven. Het FAVV is niet snel geneigd om grote slachthuizen stil te leggen. Want da's een enorme industriële machine die plots wordt afgeremd. Als de dierenartsinspecteurs wat te ijverig zijn, bestaat de mogelijkheid dat ze de maand nadien wat minder opdrachten - en dus minder vergoedingen - krijgen. En net dat belet hen om hun taken volledig onafhankelijk uit te voeren." 

Dierenarts Ludo Muls

Voor zelfstandige dierenartsen is het vaak niet duidelijk of er gevolg wordt gegeven aan hun vaststellingen. "Hoe meer meldingen, hoe minder je wordt geloofd", beweert Muls. "Dat werkt demotiverend. We vragen daarover al jaren een dialoog met de top, maar ik heb meneer Diricks (Herman Diricks, topman van het FAVV, nvdr.) tot op vandaag nooit in levenden lijve ontmoet. Dat veroorzaakt heel wat wrevel. Als u me vandaag vraagt hoe het FAVV omgaat met dierenartsinspecteurs, is het antwoord: op een zeer kinderachtige manier." 

"Het FAVV wordt ook wel eens het OCMW voor dierenartsen genoemd."

Ook bij verschillende leden van de Orde der Dierenartsen - die niet samenwerken met het FAVV en hun mening liever anoniem delen - klinkt een gelijkaardig geluid.  

"We horen al jaren dat het niet goed zit met de vergoeding voor geleverde diensten. Er is de afgelopen jaren fors gesnoeid in de werkingsmiddelen van het FAVV. En dat heeft ook gevolgen voor de mensen die inspecties uitvoeren op het terrein. Of dat groeiend ongenoegen leidt tot minder grondige controles, is natuurlijk moeilijk aan te tonen. Het zou in ieder geval niet mogen." 

"Het FAVV wordt ook wel eens het OCMW voor de dierenartsen genoemd. Wie weinig inkomsten heeft en iets wil bijverdienen, kan daar altijd terecht. Maar je zorgt er best voor dat je niet helemaal afhankelijk bent van het Voedselagentschap." 

Meest gelezen