Welke aanpassingen gebeuren er aan het Gentse circulatieplan? We zetten ze voor u op een rij

Gent pakt uit met een positieve evaluatie van het circulatieplan. Toch zijn er zaken die minder vlot lopen, en die worden nu aangepakt. Er zullen 13 belangrijke aanpassingen gebeuren. We zetten ze voor u op een rijtje.

1. Circulatie in de sector Coupure wordt aangepast. De uitvalsweg via de PAG-as en de Rozemarijnstraat krijgt te veel auto’s te verwerken.

- Er komt een bijkomende uitweg via de Rabotstraat. Hiervoor wordt de Hoogstraat opnieuw opengesteld in beide richtingen. Om het kruispunt met de Peperstraat veiliger te maken, wordt de Peperstraat eenrichting, weg van de Hoogstraat.
- Om sluipverkeer doorheen de sector tegen te gaan, wordt de Hospitaalbrug volledig geknipt.

2. Het is niet evident om de bereikbaarheid in de sector Tolhuis te verzoenen met het weren van sluipverkeer. Met een pakket van circulatie-aanpassingen wordt sluipverkeer zo goed als onmogelijk, terwijl de wijk wel bereikbaar blijft zonder via de Dampoort te moeten passeren.

3. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer worden de files op Dok Zuid aangepast. AWV plaatst in de paasvakantie bijkomende lichten op de rotonde van de Dampoort, zodat de rotonde oprijden gemakkelijker wordt vanuit Dok Zuid. Voor de Kasteellaan gebeurt hetzelfde. Ook op andere plekken komen aanpassingen aan kruispunten en lichtenregelingen (Palinghuizen, Wondelgembrug).

4. De leesbaarheid van de knippen en de grenzen van het autovrij gebied worden verbeterd door bijkomende ingrepen op het openbaar domein en bijkomende signalisatie.

5. De knip op het einde van de Burgstraat kan een toegangspoort worden tot het centrale autovrije gebied, op voorwaarde dat het proefproject met een manueel verzinkbaar paaltje in de Begijnengracht succesvol wordt afgerond. Zo wordt ook de leefkwaliteit in de Begijnengracht gegarandeerd.

6. Er komt er een bijkomende shuttle naar P+R Watersportbaan naar de Kouter. De shuttle naar P+R Weba/Decathlon is een succes. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd, met een hogere frequentie in de spits. Er wordt getest of de shuttle kan worden ingezet naar de Zuid.

7. De tarieven van de ondergrondse parkings wijzigen. De stad Gent voert tarieven in per half uur – hierdoor hoef je voor pakweg 20 minuten van een begonnen uur geen volledig uur meer te betalen, maar slechts een half uur. Verder vereenvoudigen ze de tarievenstructuur, namelijk drie mogelijke tarieven: 50 cent per half uur, 90 cent per half uur, of  1 euro per half uur. Dit zorgt voor een gerichte daling van de parkeertarieven.

8. De tarieven van het bovengronds parkeren hebben het beoogde effect: bezoekers en bewoners vinden gemakkelijker parkeerplaats. Er zijn dus geen grote aanpassingen nodig. Het betalend parkeren in de rode zone zal een uur vroeger stoppen - om 23 uur dus, net als in de oranje zone - en de 2 x 15 minuten gratis in zone rood, oranje en geel worden verlengd tot 2 x 20 minuten.

9. Door het vergroten van het betalende parkeergebied, verschuift de parkeerdruk naar de rand. In heel wat gebieden is dit geen probleem, omdat de parkeerdruk daar sowieso laag is, en de stijging van parkeerdruk gemakkelijk kan opgevangen worden. In een paar gebieden (omgeving Oscar Colbrandtstraat in Sint-Amandsberg en Robert Rinskopflaan in Gentbrugge en het centrum) wordt de extra druk opgevangen door meer voorbehouden bewonersplaatsen te voorzien. Alle bewonersplaatsen zullen ook beter aangeduid worden met nieuwe belijning op de grond. Zo lopen minder mensen tegen een boete aan en blijven de plaatsen echt vrij voor bewoners.

10. De bewegwijzering naar de verschillende sectoren in de binnenstad worden duidelijker door op de stadsring bijkomende signalisatie te plaatsen. 

11. Het vergunningensysteem wordt verder vereenvoudigd: voor leveranciers en handelaars vermindert de bewijslast, en kunnen vergunningen worden aangevraagd voor meerdere nummerplaten tegelijk. Voor bewoners wordt de vergunning automatisch verlengd.

12. Vanaf april 2018 start een grote communicatiecampagne door het Mobiliteitsbedrijf en Puur Gent, gericht op zowat de hele provincie Oost-Vlaanderen. 

13. Er komt een interventiekaart voor vakmensen uit de bouwsector. De interventiekaart laat deze specifieke doelgroep toe om op voorbehouden parkeerplaatsen te parkeren tijdens de kantooruren, met een tijdsduurbeperking. Deze kaart is betalend.

Meest gelezen