Groen licht voor uniek document buitenlandse werknemer

Buitenlanders die in ons land willen verblijven om te werken, zullen binnenkort via één enkel document zowel een arbeidsvergunning als een verblijfsvergunning kunnen aanvragen. De Kamer heeft daarvoor donderdag een wetsontwerp goedgekeurd.

Ecolo-Groen onthield zich en Vlaams Belang stemde tegen. De beslissing over de toekenning moet uiterlijk binnen de zestig dagen vallen. Die termijn brengt volgens staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de bedrijven niet in de problemen en biedt de Dienst Vreemdelingenzaken voldoende tijd om de dossiers te screenen.

Vandaag moet een buitenlandse werknemer eerst een arbeidsvergunning aanvragen en nadien een verblijfsvergunning. Europa vraagt de lidstaten echter beide aspecten via één titel te regelen.

Volgens de nieuwe procedure dient de werknemer zijn aanvraag in via zijn werkgever bij het bevoegde gewest. Die controleert en bevestigt binnen de tien dagen of het dossier volledig is. Een kopie van het dossier verhuist naar de DVZ die binnen maximaal zestig dagen een beslissing moet nemen over het verblijfsrecht. Ondertussen kan het gewest zich buigen over het aspect werk. Na de positieve beslissingen van DVZ en het gewest, kan de DVZ dan het geheel van de beslissingen in één document overmaken aan de werknemer en de werkgever.

Met het wetsontwerp is een samenwerkingsakkoord gemoeid. De bevoegdheden zitten immers verspreid over verschillende niveaus. Arbeidsmigratie is een gewestelijke bevoegdheid, terwijl verblijf federale materie is.

Meest gelezen