Kamer zet licht op groen voor cash for cars

De Kamer heeft het wetsontwerp goedgekeurd rond de mobiliteitsvergoeding ofwel "cash for cars". Hierdoor kunnen werknemers een salariswagen inruilen voor extra loon, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. De tekst kreeg de steun van de meerderheid en Vlaams Belang.

Naar schatting een half miljoen Belgen heeft een salariswagen: ze krijgen van hun werkgever een auto (al dan niet met tankkaart) omdat dit goedkoper is dan extra loon geven. Het fiscaal voordelige systeem heeft echter grote nadelen: de Belgische wegen slibben dicht en de lucht raakt steeds verder vervuild.

De nieuwe maatregel laat mensen toe om een salariswagen in te ruilen voor een maandelijkse vergoeding, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. De hoogte van de vergoeding zal berekend worden in functie van de catalogusprijs van de wagen en per jaar geïndexeerd worden. 

PS, CDH, Ecolo-Groen en PVDA stemden tegen, terwijl SP.A, DéFI en Vuye & Wouters zich onthielden.

Druppel op hete plaat?

Verschillende studies plaatsen vraagtekens bij het potentiële succes van de maatregel. Een recent rapport van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit schat dat slechts drie tot negen procent van de gezinnen voor dit systeem zullen kiezen, dus ergens tussen de 15.000 en de 50.000 gezinnen.

Ondanks dit lage cijfer zal de maatregel toch een "niet onbelangrijke bijdrage" leveren voor het terugdringen van het aantal wagens op onze wegen, zo stelde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

De sociale partners adviseerden een mobiliteitsbudget in te voeren, een jaarlijks budget dat de werkgever aan een werknemer kan geven en waarmee die werknemer eventueel zelf een auto kiest, of voor anderen opties gaat zoals abonnement op het openbaar vervoer of een (elektrische) fiets (al dan niet plooibaar).

Werkgevers zullen voor salariswagens blijven kiezen

Uit een rondvraag van iVox in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx en vacature.com blijkt dat werkgevers massaal bedrijfswagens blijven aanbieden aan hun werknemers. Bij meer dan acht op de tien bedrijven met meer dan honderd werknemers zit een bedrijfswagen automatisch in het loonpakket. Bedrijven met minder dan twintig werknemers bieden beduidend minder vaak bedrijfswagens aan.

Uit de enquête blijkt ook dat meer dan de helft van de werkgevers zich verplicht ziet bedrijfswagens aan te bieden om concurrentieel te blijven. En 68 procent van de werknemers met een bedrijfswagen zou zijn/haar huidige job niet aangenomen hebben als er geen bedrijfswagen in het salarispakket zat.
 

Wat is het verschil tussen een bedrijfswagen en een salariswagen?

Een bedrijfswagen is een auto die een werknemer nodig heeft om z'n job te kunnen doen. Een cameraman die overal in België moet kunnen geraken om opnames te doen, een schilder die met materiaal bij mensen thuis moet geraken of de bakker die aan huis levert hebben een bedrijfswagen.

Een salariswagen is een auto die een werknemer krijgt als deel van het loon. Omdat er op salariswagens weinig belastingen worden geheven, is het voor een werkgever soms interessanter om een auto te geven in plaats van extra loon. De werknemer in kwestie heeft de auto dus niet noodzakelijk nodig om z'n beroep uit te oefenen.

Meest gelezen