Masterplan Bourla kost bijna 70 miljoen euro

De Bourla van de 21ste eeuw moet verleden en heden verzoenen. Elementen van bijna 200 jaar oud worden bewaard en krijgen een plaats en functie in een hypermoderne en complexe theaterinfrastructuur.  De prijs kan oplopen tot boven 65 miljoen euro.  

De Bourlaschouwburg is de thuishaven van Het Toneelhuis. Het gebouw, een neoclassicistisch ontwerp met empire-elementen van stadsarchitect Pierre Bruno Bourla is zo oud als ons land en biedt plaats aan 900 toeschouwers. In 1993 was er nog een restauratie die het monument redde van de sloop. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen om modern theater te brengen. Een langetermijnvisie transformeert de Bourla tot een innovatieve culturele instelling. Maar de erfgoedwaarde blijft bewaard.   

Een langetermijnvisie en een enorme investering

DRDH Architects en Julian Harrap London kregen twee jaar geleden de opdracht om samen met Het Toneelhuis, de stad Antwerpen en het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen een masterplan uit te broeden dat van de Bourla een schouwburg van internationaal niveau moet maken. De stad investeerde meteen 400.000 euro in het plan, tot tevredenheid van alle betrokkenen.   

Ik ben zeer verheugd dat de stad met dit masterplan de toekomst van hedendaags theater in deze unieke historische schouwburg wil verzekeren.

Guy Cassiers, artistiek directeur Toneelhuis

De uitdaging was om de waardevolle historische infrastructuur en beschermde machinerie te integreren in het nieuwe concept. De hellende scène wordt vlak gemaakt en verlaagd, met respect voor de verhoudingen tussen podium, parterre, balkons en zaal. Tegelijk komt er een beter comfort voor meer toeschouwers.  

Oud hout en pluche

De zware houten constructie met stutbalken, katrollen, dikke touwen en hefbomen om decorstukken te verplaatsen en neer te laten of te doen verdwijnen, zijn nog authentieke overblijfsels van de originele infrastructuur uit 1834. De installatie behoorde 4 jaar geleden tot de lijst van 7 meest bedreigde stukken erfgoed van Europa Nostra. De architecten slaagden erin om het ondertoneel, dat geen functie meer heeft, te bewaren, en het boventoneel subtiel te integreren in de nieuwe computergestuurde machinerie.  Dat kan met een minimum aan aanpassingen aan het historische mechanisme. 

Deel van het stedelijk weefsel

In de loop van de vele decennia kreeg de Bourla een vrij gesloten karakter. Het masterplan gooit de schouwburg open. De oorspronkelijke toegangsdeuren in de zijgevels worden weer in gebruik genomen, en de salons en foyers zijn toegankelijk voor iedereen. Logistieke faciliteiten gaan ondergronds. De verschillende delen van het huis worden een eenheid. De bouwkosten zullen oplopen tot ruim 40 miljoen euro. All-in wordt dat mogelijk 70 miljoen, uiteraard uit te smeren over verschillende jaren. Antwerpen onderhandelt met de Vlaamse overheid over de financiering.   

Meest gelezen