Minder agressie tegen onderwijspersoneel in 2017

In het Vlaamse onderwijs zijn vorig jaar 59 gevallen van agressie geregistreerd, waarbij leerkrachten een letsel  opliepen. In 2016 waren er 81 gevallen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang).

Crevits baseert zich voor deze cijfers op registraties door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) van arbeidsongevallen als gevolg van een daad van agressie, waarbij een arts een lichamelijk letsel heeft vastgesteld. Voorwaarde voor registratie is dat de onderwijsinstelling aangifte heeft gedaan. De cijfers geven de stand van zaken weer in deze databank op 29 januari 2018.

In 2017 waren 51 van de 59 daden van agressie afkomstig van leerlingen, 4 kwamen van ouders of familie en 4 van derden. In 2014 werd in 14 dossiers voor 3.819 euro schade teruggevorderd. In 2017 was dat 136,6 euro in vijf dossiers. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet alle dossiers zijn afgesloten. 

Crevits maakt in 2018 opnieuw het nodige budget vrij om voor 80 vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen een gratis opleiding te organiseren. Kwestie van problemen op het vlak van psychosociale risico's te voorkomen. De minister voorziet ook in een toolbox voor scholen."

Meest gelezen