Jonas Hamers / ImageGlobe

Mobiliteitsbudget algemeen positief onthaald

Het invoeren van een mobiliteitsbudget door de regering wordt langs verschillende kanten positief ontvangen. Er zijn wel vragen over de praktische invoering van het systeem en we mogen ook niet verwachten dat de verkeersproblemen hiermee opgelost zullen zijn.

Bond Beter Leefmilieu

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) vindt het goed dat de federale regering inzet op instrumenten om mensen uit de bedrijfswagens te halen, maar wil ook dat er een rem gezet wordt op de groei van het aantal bedrijfswagens.

"De federale regering moet naast de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget er ook voor zorgen dat het niet langer aantrekkelijk is om te verlonen met wagens en diesel", zegt Mathias Bienstman van BBL. "Dat kan ze door het voordeel van alle aard op salariswagens op te trekken en te sleutelen aan de fiscale behandeling van voertuig- en brandstofkosten. Want wat baat het om sommige werknemers uit de bedrijfswagen te lokken als er gelijktijdig andere werknemers salariswagens blijven krijgen? "

VAB

De mobiliteitsvereniging VAB is tevreden dat het mobiliteitsbudget er is gekomen maar waarschuwt dat het succes ervan zal afhangen van de werkgever en niet van de werknemer. "De bedrijven zullen een formule moeten willen uitwerken. Het succes zal afhangen van hoe zij ermee omgaan", zegt Joni Junes.

In het kader van de grote wegenwerken die gepland zijn op de Antwerpse en Brussels ring kom het systeem op tijd, zegt de VAB. Uit eerdere studies van de organisatie bleek dat de locatie van het bedrijf zeer bepalend is voor het succes van het mobiliteitsbudget, en het eventueel kiezen voor een alternatief voor de auto.

De ruimtelijke versnippering in Vlaanderen leidt ertoe dat zeker niet voor alle werknemers het openbaar vervoer een alternatief kan zijn. De fiets, zeker de elektrische fiets, kan volgens VAB gemakkelijker een goed alternatief zijn voor de 43 procent van de Vlaamse pendelaars die op maximaal 10 kilometer van het werk wonen.  

Unizo

Ook de ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden op de beslissing van de regering om het mobiliteitsbudget in te voeren, "dat op basis van het voorstel van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd uitgewerkt".

"Verdienste van dit mobiliteitsbudget is dat werknemers over hun verplaatsingsmogelijkheden gaan nadenken", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. "En dat ze daarbij een alternatief krijgen aangereikt, zonder hiervoor financieel of fiscaal te worden afgestraft. Heel wat werknemers zijn immers zelf ook de files beu."

Tegelijk benadrukt Unizo dat lang niet alle werknemers een redelijk alternatief hebben voor hun bedrijfswagen om zich naar het werk te begeven. "Het is dan ook belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen of ze hun bedrijfswagen al dan niet inleveren."

KPMG

Het advieskantoor KPMG is tevreden met de invoering van het mobiliteitsbudget, maar vraagt dat er bij de uitwerking ervan rekening wordt gehouden met een reeks principes. Zo moet het budget er voor iedere werknemer binnen een bedrijf zijn, moet ook privégebruik toegelaten zijn en moeten ook zuivere dienstverplaatsingen mee in het mobiliteitsbudget zitten.  

Minder positief is het kantoor over de mobiliteitsvergoeding (cash for cars). Die regeling heeft geen sturend effect en zal dus geen oplossing bieden voor het mobiliteitsprobleem. "Cash for cars is een louter fiscale maatregel, geen mobiliteitsoplossing", zegt mobiliteitsexpert Frank Vancamp. "Bij cash for cars ligt alle vrijheid bij de werknemer, die de cash die hij voor zijn car krijgt vrij kan besteden. Het kan dus perfect dat de werknemer met het vrijgekomen budget opteert voor een oudere, meer vervuilende wagen."

Meest gelezen