Onderzoek spreekt moslimvereniging VOEM vrij in zaak van omstreden islamprediker

De Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) heeft de voorwaarden voor haar erkenning en subsidies niet geschonden. Dat zegt Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) na een onderzoek. Vorig jaar kwam de vzw in opspraak omdat ze de omstreden islamprediker Ali Houri aan het woord had gelaten.

De VOEM is eind vorig jaar niet in de fout gegaan door een lezing in Antwerpen van de omstreden Nederlandse islamprediker Ali Houri mogelijk te maken. Tot die conclusie komt de administratie van Gatz na een grondig onderzoek naar de feiten. Dat schrijft MO en bevestigt de woordvoerder van de minister aan VRT NWS.

De bal ging in november aan het rollen toen uit een reportage van "Nieuwsuur" bleek dat Ali Houri eind september een lezing in Genk had gegeven. Net op dat moment gaf hij ook een reeks lezingen in Antwerpen. Via een vrijwilliger was het de VOEM die deze lezingen mogelijk maakte.

Het stadsbestuur van Antwerpen verbood prompt de lezingen en minister Gatz beloofde in het Vlaams Parlement een onderzoek naar de VOEM. De vzw verleende haar medewerking en ziet haar naam nu gezuiverd. Uit het onderzoek blijkt dat de VOEM geen inbreuken tegen de subsidie- en erkenningsvoorwaarden heeft gepleegd.

Zo onderschrijft de VOEM het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en hebben de vereniging en alle organisaties die zijn aangesloten de bepalingen uit dat verdrag in hun visie uitgewerkt, concludeert de administratie van Gatz.

Volgens de administratie had de leiding van de VOEM voldoende toezicht op de lezingenreeks en had de vzw vooraf geen aanwijzingen dat Houri een "religieuze haatzaaier" zou zijn. De administratie verwijst daarbij naar het feit dat het OCAD een positief advies gaf voor de lezing van Houri in Genk. Met de lezing daar had de VOEM overigens niks te maken.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat vrouwen en mannen tijdens de lezingenreeks niet zijn gescheiden, noch dat tot haat is opgeroepen. "De administratie betreurt het beeld dat met dit incident van de sector en de organisatie wordt geschetst", citeert MO uit het onderzoek. "De VOEM streefde met de lessenreeks net een kritische beschouwing van de islam na."

Meest gelezen