Video player inladen...

Chinese president Xi unaniem verkozen voor tweede termijn

In China is Xi Jinping herverkozen als president. De 2.970 leden van het Nationaal Volkscongres schaarden zich unaniem achter een tweede ambstermijn van vijf jaar voor het huidige staatshoofd. 

De stemming was eigenlijk een formaliteit. Vorige week schafte het niet-verkozen parlement onder meer nog de begrenzing van het presidentieel ambt tot twee ambtstermijnen af, waardoor Xi in principe levenslang aan de macht kan blijven.

Het Nationaal Volkscongres stelde ook met slechts één tegenstem een nieuwe vicepresident aan: Xi's vertrouweling Wang Qishan, die tot eind vorig jaar vijf jaar lang de leiding had over de anticorruptiewaakhond in China. Volgens waarnemers zal Wang, een Amerika-kenner, zich vooral bezighouden met de betrekkingen met de Verenigde Staten.

Tot slot keurde het parlement ook een grootschalige hervorming van de regering goed, met 2.966 stemmen tegen 2 en 6 onthoudingen. Met de reorganisatie wordt het aantal ministeries en toezichtsorganen met een ministerpost teruggebracht van 34 tot 26. Zo fuseren onder meer de finaciële toezichthouder en de bankenwaakhond, en wordt de commissie voor Familieplanning - die instond voor de uitvoering van het eenkindbeleid - opgedoekt. Er zijn ook enkele nieuwe ministeries, waaronder die voor Veteranenaangelegenheden en Rampenbestrijding.

Meest gelezen