Video player inladen...

Crombez: "Een gehandicapte die maar geen zorg krijgt? Dan heeft de regering een foute keuze gemaakt"

Zorg, dat is het centrale thema op het partijcongres dat de SP.A vandaag houdt in Antwerpen. De socialisten willen dat zowel bejaarden als mensen met een beperking of met psychische problemen er zeker van kunnen zijn dat ze zorg krijgen. Partijvoorzitter John Crombez vindt dat de huidige regeringspartijen de verkeerde keuzes maakt.

SP.A organiseert vandaag een partijcongres. Hoofdthema van het congres is "zorg". "We doen dat omdat we in een zorgcrisis zitten", zei partijvoorzitter John Crombez in "De ochtend" op Radio 1. "Zowel in de jeugdzorg als in de gehandicaptenzorg als in de ouderenzorg zijn er wachtlijsten. Het is een kwestie van keuzes en de huidige regeringen maken de verkeerde keuzes."

SP.A trekt naar het congres met een rechte rug. "We hebben nog nooit zo veel aanwezigen gehad op een congres", aldus Crombez. "We hebben geluisterd naar de militanten en naar mensen buiten de partij."

De focus legt de partij op zorg. De partij heeft berekend dat er 1,1 miljard euro nodig is om de Vlaamse zorg weer helemaal op de rails te krijgen. Op de vraag waar Crombez dat geld wil halen antwoordt hij dat het "een kwestie van keuzes is".

"Als iemand z'n hele leven hard gewerkt heeft en geen fatsoenlijk pensioen krijgt, of als een persoon met een zware handicap geen zorg krijgt: dan heeft de regering verkeerde keuzes gemaakt", aldus Crombez.

"De recente hervorming van de erfbelasting (van de Vlaamse regering, red.) kost honderd miljoen euro. Daarmee had je een derde van de gehandicapten die vandaag geen zorg krijgen kunnen helpen."

Crombez haalt ook uit naar de geplande aankoop van nieuwe straaljagers van het Belgisch leger. "Als ze daar vijftien miljard euro aan willen uitgeven, maar geen geld hebben om hulpbehoevende mensen te verzorgen. Dan is er een verkeerde keuze gemaakt."

Verplicht kleuteronderwijs

Op het SP.A-congres hebben de leden vandaag ook beslist dat het partijprogramma voortaan ijvert voor verplicht kleuteronderwijs voor iedereen.

In het voorstel staat dat elk kind vanaf drie jaar verplicht drie dagen per week naar de kleuterschool moet. Zeker voor kinderen met een migratieachtergrond is dat belangrijk. Dankzij de kleuterklas zullen ze het Nederlands beter beheersen als ze naar de lagere school gaan.

Op het congres werd ook voorgesteld om kinderen verplicht, maar gratis een aantal dagen naar de crèche te sturen: één dag per week in het eerste levensjaar en twee dagen in het tweede levensjaar. Maar dat voorstel werd weggestemd. 

Video player inladen...

Meest gelezen