Meer dan 50 vossenburchten geteld op de terreinen van de VRT

Enkele weken geleden ontstond er bij dierenliefhebbers ongerustheid over het lot van de vossen op de terreinen van de VRT.  Aanleiding was nieuws over de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe VRT-gebouwen. Enigszins voorbarig is toen gezegd dat de sloop en de bouw de vossen zouden verjagen. Na onderzoek kan de VRT de vossenfans geruststellen: Reintje past zich aan alle omstandigheden aan. Het hoge aantal vossenburchten bewijst dat.   

Al vele jaren wonen een of meer vossen in het bos achter de VRT-gebouwen. Iedereen die erg vroeg of laat werkt, heeft de pluimstaart al opgemerkt. Vorig jaar bleek er opeens een heel gezin in het bos te wonen.

Reynaert en Hermeline hadden er Reynaerdine en Rossel bij gekregen. De jonge vossen waren opvallend nieuwsgierig. Heel wat VRT-mensen, en ook de kinderen van het Speelbos tijdens de vakantie, konden de jonge dieren erg dicht benaderen. En omgekeerd. Karrewiet maakte er een item voor het VRT-journaal over.

De VRT-vos foto Raf Verbist

De vos, meester-opportunist

Een vos past zich erg snel aan nieuwe omstandigheden aan. Uiteraard eet het kleine roofdier in het VRT-bos muizen en insecten, bessen en noten, maar 's avonds laat en 's ochtends vroeg waagt hij zich ook in de buurt van de vuilniscontainers, zelfs in de garages en werkplaatsen. Iemand zag een vos daar eens restjes uit een pizza-doos smikkelen. Dat opportunistisch gedrag is de redding van de soort, waarop nog altijd meedogenloos wordt gejaagd, en die massaal sneuvelt in het verkeer.     

De vos is een Vlaming met een baksteen in de buik

Nog een VRT-vos foto Raf Verbist

Raf Verbist, projectleider van de werf voor en tijdens de bouw van de nieuwe VRT, besliste om met een klein team interne en externe deskundigen de fauna en flora op de site te bestuderen. In een paar weken tijd hebben zes mensen al 58 burchten geteld, nieuwe en al lang verlatene. En ze zijn nog niet klaar met hun speurtocht.

Grappig, tijdens die zoektocht "begeleidde" een vos soms de tellers, en hij of zij bracht uitvoerig geursporen aan met urine. De vos is een territoriaal dier. Hij of zij nam het zekere voor het onzekere en bakende alvast zijn/haar terrein af.    

50 keer Malpertuus

De vos graaft zijn of haar burcht altijd op een hellend terrein. Hij begint relatief hoog en werkt schuin naar beneden. De opening van een burcht kan je herkennen aan het gat van 20 of meer centimeter breed. Meestal hangt er wat haar of liggen er etensresten in het kreupelhout dat de opening afzoomt. De vos gaat 3 tot 5 meter diep, en maakt daar een bredere kamer.

Nieuw is dat de vos zoveel burchten graaft. Blijkbaar schrikt een verhuizing af en toe hem niet af of houdt hij of zij van een tijdelijk rustig buitenverblijf. Niets menselijks is de vos vreemd. Of de burchten via tunnels verbonden zijn, weten de VRT-deskundigen nog niet. Tot onder de VRT-toren zijn burchten aangetroffen.  

Wat nu Reinaert?

Onvermijdelijk zullen de werkzaamheden enkele vossenburchten vernielen. Er zijn er nogal wat op het terrein waar de voorlopige parkeerplaatsen zullen komen. Voor de VRT de burchten mag vernielen, is de toestemming nodig van de Dienst Leefmilieu van het Brussels gewest. 

Maar het gaat hier niet alleen om de vos. Het team deskundigen onderzoekt ook de aanwezigheid van ander wild leven, zeldzame woelmuizen, eekhoorns, merkwaardige torren en allerlei vogels, onder meer roeken en raven. De VRT zou al deze diertjes als mascottes moeten beminnen!

Meest gelezen