Eerste biogas uit groenten-, fruit- en tuinafval op Belgisch aardgasnetwerk

Vanaf november zal de intercommunale IOK uit Geel biogas uit de vergisting van groente-, fruit- en tuinafval op het gasnetwerk zetten, een primeur voor ons land. Biogas is CO2-neutrale hernieuwbare brandstof en kan perfect fossiel aardgas vervangen. Het project moet in november klaar zijn en zal op termijn 1.000 gezinnen van groen gas kunnen voorzien.

De intercommunales die ons groente-, fruit- en tuinafval uit onze keuken en tuin inzamelen, composteren dat afval meestal tot verrijkte grond. Maar uit het rottend materiaal komt ook biogas vrij. Een interessante vorm van groene energie: biogas is in tegenstelling tot aardgas CO2-neutraal. Bij de verbranding en vergisting komt weliswaar CO2 vrij. Maar dat is dus wel CO2 dat de gft-planten al eerder uit de lucht hebben gehaald: zolang er evenveel nieuwe planten bij komen als er worden vergist, neemt de totale hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer niet toe.

Biogas is CO2-neutraal, aardgas niet

Bij aardgas is dat anders. Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool halen we uit de grond, waar ze eigenlijk enorme opslagplaatsen van koolstof vormen. Dat koolstof is miljoenen jaren geleden door planten uit onze broeierige atmosfeer gehaald. Planten die niet werden verbrand, maar gewoon doodgingen, begonnen te rotten om zo onder de grond  bedolven te raken. Een enorm opslagreservoir voor koolstof dat nooit meer terug in de lucht kwam. Tot de mens ze een paar honderd jaar geleden massaal begon te ontginnen en te verbranden. Waardoor ze de atmosfeer opnieuw begonnen te vervuilen en het werk van honderden miljoenen jaren in een paar honderd jaar ongedaan werd gemaakt. Elke molecule verbrand aardgas, olie of steenkool betekent netto meer CO2 in de lucht. 

Bij biogas is dat dus niet zo. Vandaar dat biogasinstallaties als bronnen van groene energie worden beschouwd. Dat hebben de intercommunales al langer door: een aantal composteert het gft niet alleen, maar vergist het ook om het biogas ter plaatse te verbranden in gasturbines en om te zetten tot elektriciteit en warmte. 

Biogas in aardgasnetwerk

Maar bij IOK zal een deel van het biogas nu aan het aardgasnetwerk worden toegevoegd. Het bouwt momenteel naast zijn composteringsinstallatie in Merksplas een nieuwe vergister waarin het biogas zal worden gewonnen. Netwerkbeheer Eandis zal een nieuwe pijpleiding aanleggen, om het biogas uit het gft na zuivering op het reguliere aardgasnet aan te sluiten. Daar kan het worden gebruikt voor verwarming of elektriciteitsproductie.

De zogenaamde “kolonie” in Merksplas met zijn opvangcentrum voor illegalen en strafinstelling zal het gas kopen om er zijn energiebehoeften mee te dekken. Een eerste stap. Want momenteel wordt maar een klein deeltje van het biogas op het aardgasnetwerk gezet: het grootste deel gaat naar de verwarming en de stroomvoorziening op de terreinen van IOK zelf. Maar op termijn hopen ze bij IOK zowat 1.000 gezinnen van schoon biogas te kunnen voorzien. In november moet de nieuwe installatie haar biogas beginnen te leveren en zal voor het eerst gft-biogas door onze aardgasnetwerken vloeien.

Meest gelezen