Videospeler inladen...

Hoestmonitor doet antibioticagebruik bij varkens dalen

In Aarsele, bij Tielt in West-Vlaanderen wordt er een systeem uitgetest waardoor varkens minder antibiotica moeten krijgen. In de stallen hangen microfoons die detecteren welke geluiden de dieren maken. Zo wordt duidelijk welke dieren ziek zijn en welke niet en moeten alleen de zieke dieren antibiotica krijgen.

Minder antibioticagebruik bij dieren. Niemand kan er tegen zijn en het klinkt als muziek in de oren. Of als gehoest. Want aan de hand van het hoesten van een varken, kan bepaald worden of het dier ziek is of niet. Soundtalks, een bedrijf uit Leuven, ging met deze materie aan de slag en ontwikkelde een hoest-monitoring-systeem. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van algoritmes voor geluidsanalyses.

Het oogt simpel, in een stal hangen 2 microfoons en in de centrale gang hangt er een zwart bakje. De microfoon registreert alle geluiden in de stal. 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Maar de analyse die er dan gebeurt, is opmerkelijk.

“We hebben algoritmes die automatische berekenen hoe vaak die varkens hoesten”, legt Dries Berckmans, CEO van Soundtalks uit. “Daar gebeurt er nog een verwerking op waarbij rekening wordt gehouden met bvb. seizoenen, het aantal dieren en daaruit wordt bepaald wanneer er zich een probleem begint te ontwikkelen”.

De automatisering van het hele proces zorgt voor een objectievere analyse. Een menselijke analyse is altijd iets subjectiever. Daardoor worden problemen vaak later opgemerkt. Als er nu een probleem is, wordt de varkenshouder of dierenarts automatisch verwittigd per sms. Ook dierenartsen zien het nut in van het systeem. “Wat we horen met het menselijk oor is minder precies dan het systeem kan detecteren”, zegt Annelies Van Poucke, dierenarts. “Zo kunnen we veel vroeger problemen gaan detecteren dan dat we gewoon door de stallen lopen”.

Vroeger betekent soms wel 2 tot 10 dagen. Tijd die gewonnen wordt. Varkenshouders starten vaak te vroeg of net te laat met medicatie. Beide situaties zijn niet optimaal en hebben negatieve gevolgen. De hoestmonitor is een hulpmiddel om sneller en efficiënter in te grijpen en kan zo het preventief of het overdadig gebruik van antibiotica bij varkens terug dringen. Wat ook het welzijn van het dier alleen maar ten goede komt.

Meest gelezen