Videospeler inladen...

PVDA Antwerpen in oktober naar de kiezer met "Geef armoede geen kans"

PVDA Antwerpen heeft de resultaten van hun stadsenquête De Grote Bevraging voorgesteld. Volgens de extreemlinkse partij is armoede het belangrijkste thema voor de Antwerpenaar. Ze maakt daarom van armoedebestrijding het hoofdthema voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober, met de slogan "Geef armoede geen kans".

PVDA Antwerpen stelde vanmorgen de hoofdlijnen van hun programma voor waarmee ze in oktober naar de kiezer trekt. Armoede staat daarin centraal. Volgens een bevraging  van PVDA zelf bij 8.800 Antwerpenaren is armoede het belangrijkste thema. Daarom trekt de partij ook met de slogan "Geef armoede geen kans" naar de kiezer.

Concreet wil PVDA Antwerpen het leefloon optrekken tot de Europese armoedegrens. Dat is ook de ambitie van federaal staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA). Die liet wel verstaan dat ze de Europese grens deze legislatuur niet meer haalt, en voorrang zal geven aan het leefloon van mensen met een handicap.

PVDA Antwerpen wil dat het OCMW Antwerpen zelf het verschil voor de overige gevallen bijpast. Voor alleenstaanden is dat verschil ongeveer 250 euro, voor gezinnen meer dan 1000 euro. 

Veiligheid en schone lucht

Naast armoede moet uit de PVDA-bevraging blijken dat veiligheid, duurzaamheid en mobiliteit ook heel belangrijke thema's zijn. De partij wil daarom investeren in veilige fiets- en voetpaden en het openbaar vervoer versterken. Verder wil de partij een "luchtplan" uitwerken met voorstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

PVDA heeft momenteel vier gemeenteraadsleden in de stad Antwerpen, onder wie partijvoorzitter Peter Mertens. Half april volgt hun afgewerkt programma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. 

Meest gelezen